Vaš Doktor

HLA ANTIGENS

• Uvod • Udruženi poremećaji • Literatura

Uvod
Ljudski leukocitni antigeni spadaju u genske markere. Potvrđena je povezanost učestalosti tipa 1 Diabetes mellitus-a sa glavnim genskim sistemom tkivne podudarnosti (MHC), odnosno genskim sistemom ljudskih leukocitnih antigena (HLA) koji definira i određenu predodređenost ili povećanu osjetljivost i na neke druge auto-imune bolesti.

Udružene poremećaje daju:
1.         Akutne reakcije (acute reaction)
2.         Nefrotski sindrom (nephrotic syndrome)
3.         Hronične upale, ciroza, granulomatozne bolesti, reumatsko-kolagena grupa
(chronic inflammation, cirrhosis, granulomatous siaeases, rheumatoid-
collagen group
4.         Hipogamaglobulinemija (hypogammaglobulinemia)
5.         Mijelom, Waldenstrom -ova makroglobulinemija, idiopatska ili sekundarna
gamapatija (myeloma, Waldenstrom’s macroglobulinemia, idiophatic or
secondary monoclonal gammopathy)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 63 
Home Laboratorij HLA ANTIGENS