Vaš Doktor

HIV-1 (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS ANTIBODY, type 1)

• Uvod • Abnormalan nalaz • Literatura

Uvod
Normalan nalaz: ne detetkuje se

Abnormalne rezultate daju:

•           Sida-AIDS-HIV antitijela se obično pokazuju u krvi 1-4 mjeseca poslije
infekcije
•           Redoslijed testiranja (testing sequence):

1.         ELISA je preporučljivi inicijalni skrining test. Osjetljivost i specifičnost je
>99%. Lažno pozitivna ELISA se može pokazati kod autoimunih
poremećaja, primjena imunih globulina proizvedenih prije 1985 unutar 6
nedelja od testiranja, prisutnost reumatoidnih faktora, prisustvo DLA-DR 
antitijela kod multigravidnih žena, primjena vakcine protiv gripe unutar 3
mjeseca od testiranja, hemodijaliza, pozitivan plazma reagin test, stanoviti
medicinski poremećaji: hemofilija, hipergamaglobulinemija, alkoholni
hepatitis.

2.         Pozitivna ELISA se potvrđuje sa Western blotom  Lažno pozitivan Western
blot može biti
uzrokovan poremećajima vezivnog tkiva, humanim leukocitnim antigen
antitijelima,poliklonalnom gamapatijom, hiperbilirubinemijom, prisustvom
antitijela od drugih humanih retrovirusa, unakrsnim reakcijama sa drugim
nevirusno dobivenim proteinima kod zdravih osoba.
Kolebljiv nalaz Western blota može se naći kod pacijenata koji boluju od
side (Sida, AIDS, HIV) sa uznapredovalom imunodeficijencijom - zbog
gubitka antitijela i kod recentne HIV infekcije.

3.         Polimerazna lančana reakcija se koristi da potvrdi neodlučne Vestern blot
rezultate ili negativne rezultate u osoba sa sumnjivom HIV infekcijom.

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 42 
Home Laboratorij HIV-1 (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS ANTIBODY, type 1)