Vaš Doktor

TIBC (Iron-Binding Capacity) (Ukupni kapacitet vezanja željeza).

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Željezo u serumu cirkulira vezano za transferin. Napuštanjem serumskog bazena, ulazi u koštanu srž gdje se ugrađuje u hemoglobin pri razvoju eritrocita. Kod zdravih ljudi trećina ukupnog kapaciteta vezanja željeza (TIBC) zasićena je željezom.

Normalan nalaz: ≥ 20 g. 49 – 75 μmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Sideropenična anemija-anemija usljed nedostatka željeza
2.         Talasemija
3.         Trudnoća (pregnancy)
4.         Policitemija (polycythemia)
5.         Hepatitis
6.         Gubitak težine-mršavljenje (weight loss)
7.         Tjelesni napor
8.         Hemokoncentracija
9.         Lijekovi: estrogeni, oralni kontraceptivi

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Anemija kod hroničnih bolesti (anemia of chronic disease)
2.         Hemohromatoza (hemochromatosis)
3.         Hronična bolest jetre (chronic liver disease)
4.         Maligniteti
5.         Nefrotički sindrom
6.         Hipotireoidizam
7.         Hemolitična anemija (hemolytic anemias)
8.         Malnutricija: gubitak proteina (malnutrition: protein depletion)
9.         Lijekovi: androgeni, glukokortikoidi

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 19 
Home Laboratorij TIBC (Iron-Binding Capacity) (Ukupni kapacitet vezanja željeza).