Vaš Doktor

LAKTAT DEHIDROGENAZA, LD (Lactate Dehydrogenase)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
LD je enzim koji je prisutna svugdje u tijelu. Nalazi se u krvi osoba sa tumorima, ali sa raznim benignim bolestima. Stoga LD se ne koristi kao marker za određenu vrstu karcinoma, nego kao dodatni marker u praćenju najčešće bolesnika sa tumorom testisa i nekih vrsta leukemija.

Aktivnost LD u infektivnim bolestima CNS-a je odraz imunološke aktivnosti. Smatra se da se enzim oslobađa iz leukocita. Referentni raspon za aktivnost LD u likvoru iznosi do 10% serumske aktivnosti, pa je poželjno istovremeno određivanje LD-a i u serumu. U više od 90% slučajeva aktivnost LD povećana je u bakterijskom meningitisu, a u 10% slučajeva u virusnom meningitisu.

Normalan nalaz: 1.2-2.8 mmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Tumori testisa
2.         Neoplazme / maligniteti
3.         Leukemije
4.         Bakterijski i virusni meningitis
5.         Infarkt miokarda, pluća, bubrega (Infarction of myocardium, lung, kidney)
6.         Bolesti kardiovaskularnog sistema, jetre, kolagena-vezivnog tkiva (diseases of cardiopulmonary system, liver, collagen)
7.         Hemolitična anemija (hemolytic anemias)
8.         Megaloblastna anemija (megaloblastic anemias)
9.         Transfuzije (transfusions)
10.        Trauma mišića (muscle trauma)
11.        Distrofija mišića (muscular dystrophy)
12.        Akutni pankreatitis (acute pancreatitis)
13.        Hipotenzija (hypotension)
14.        Šok (shock)
15.        Infektivna mononukleoza (infectious mononucleosis)
16.        Upale (inflammation)
17.        Crijevna-intestinalna opstrukcija (intestinal obstruction)
18.        Hipotiroidizam (hypothyroidism)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 17 
Home Laboratorij LAKTAT DEHIDROGENAZA, LD (Lactate Dehydrogenase)