Vaš Doktor

LEGIONELLA TITER

• Uvod • Pozitivan nalaz • Literatura

Uvod
Legionella pneumophila je uzročnik pneumonije, tzv. legionarske bolesti, koja se obično javlja u epidemijama povezanim sa kontaminiranim sistemima kondicioniranja zraka ili vodovodima, a vrlo je rijetko uzrok pojedinačnih pneumonija.

Normalan nalaz: negativan

Legionarska bolest: vjerovatan nalaz ≥1:256; najtačniji nalaz je četvorostruki porast titra ≥1:128) (Legionnaire's disease: presumptive  ≥1:256; definitive: fourfold titerincrease to ≥1:128)

Pozitivan nalaz potvrđuju i:
1.         Leukocitoza (broj leukocita prelazi 20.000 u 10 – 20% slučajeva)
2.         Hiponatrijemija (kod plućne legionoze u 50 – 70% slučajeva)
3.         Hipofosfatemija
4.         Azotemija
5.         Mikrohematurija
6.         Proteinurija
7.         Abnormalni nalazi testova jetrenih funkcija

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 41 
Home Laboratorij LEGIONELLA TITER