Vaš Doktor

LDL HOLESTEROL (Low-Density Lipoprotein Cholesterol)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
LDL-lipoproteini su produkt katabolizma VLDL-lipoproteina (lipoprotein vrlo niske gustoće), obogaćeni holesterolom i osiromašeni trigliceridima i kao takvi su izvor holesterola za sva periferna tkiva. Holesterol iz LDL-lipoproteinskih čestica čini 45-50% ukupnog serumskog holesterola. Kada koncentracija LDL-holesterola preraste potrebe organizma, njegova povišena koncentracija ima jak proaterogeni učinak na zidove krvnih sudova.

Normalan nalaz: 50-190 mg/dl (1.30-4.90 mmol/L) [CF: 0.02586; SMI: 0.05 mmol/L]

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Hipertireoidizam
2.         Periferna vaskularna bolest (Peripheral vascular disease)
3.         Šećerna bolest (Diabetes mellitus)
4.         Nefrotski sindrom
5.         Opstruktivna bolest jetre
6.         Hiperuricemija (Hyperuricemia)
7.         Pankreatitis (ancreatitis)
8.         Artritis (Arthritis)
9.         Emocionalna nestabilnost (Emotional lability)
10.        Familijarna istorija (Family history)
11.        Anabolički steroidi

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 47 
Home Laboratorij LDL HOLESTEROL (Low-Density Lipoprotein Cholesterol)