Vaš Doktor

LYMPHOCYTES (Limfociti)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Limfociti spadaju u lekocite ili stanice tzv. bijele loze. Prema svojoj funkcionalnoj aktivnosti njihova temeljna odlika je sposobnost razlikovanja strane stanice od vlastite, kombinirana sa sposobnošću inaktiviranja i uništavanja mikroorganizama. Limfociti nastali iz hematopoetičnih matičnih stanica sazrijevaju i diferenciraju se neovisno o antigenu u primarnim limfoidnim organima (u timusu T-sistem, ukoštanoj srži ekvivalent burze Fabricii – B-sistem). Sazrijevanje ovisno o antigenu nastavlja se u sekundarnim limfoidnim organima, ali, za razliku od granulocita, limfom moguponovno dospjeti u perifernu krv.
Normalan nalaz: 15% - 40%:
Ukupan broj limfocita: 800-2600/mm3
Ukupna T limfa (Total T lymphs): 800-2200/mm3
CD4 limfociti ≥ 400/mm3
CD8 limfociti = 200-800/mm3
Normalan CD4/CD8 omjer je 2.0

Uzroci povišenih vrijednosti:

 1. Hronične infekcije (chronic infections)
 2. Infektivna mononukleoza i dr. virusne infekcije (infectious mononucleosis and other viral infections)
 3. Hronična limfocitna leukemija (CLL)
 4. Hoddžkinova bolest (Hodgkin's disease)
 5. Ulcerativni kolitis (ulcerative colitis)
 6. Hipoadrenalizam (hypoadrenalism)
 7. Idiopatska trombocitopenična purpura (ITP)
Uzroci sniženih vrijednosti:
 1. Sida, HIV, AIDS povezani kompleks (ARC)
 2. Supresija koštane srži zbog primjene hemoterapijskih pripravaka ili hemoterapije (bone marrow suppression from chemotherapeutic agents or chemotherapy)
 3. Aplastična anemija (aplastic anemia)
 4. Neoplazme (neoplasms)
 5. Steroidi (steroids)
 6. Adrenokortikalna hipofunkcija (adrenocortical hyperfunction)
 7. Neurološki poremećaji: multipla skleroza, mijastenija gravis, Gilijan-Bareov sindrom (neurologic disorders: multiple sclerosis, myasthenia gravis, Guillain-Barre syndrome)
 8. CD4 limfociti se računaju kao totalna slika bijelih krvnih zrnaca x % limfociti x % limfociti obojenih sa CD4 (lymphocytes are calculated as total WBC x % lymphocytes x % lymphocytes stained with CD4)

Oni su umanjeni kod Side-HIV-AIDS-a i dr. formama disfunkcije imunog sistema (They are decreased in AIDS and other forms of immune dysfunction)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 55 
Home Laboratorij LYMPHOCYTES (Limfociti)