Vaš Doktor

NEUTROPHIL COUNT (Neutrofili)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Neutrofilni granulociti su najzastupljeniji među polimorfonuklearnim granulocitima, vrlo su kratkog životnog vijeka, 2 – 3 dana i vrlo intezivnog stvaranja u koštanoj srži.

Normalan nalaz: 46% - 72% od DKS

Podgrupe (subsets)
Nesegmentirani neutrofili, rano sazreli neutrofili (stabs: bands, early mature neutrophils): 0% - 2%
Segmentirani: polimorfonuklearni neutrofili, sazreli neutrofili (segs: mature
neutrophils): 44% - 72%

Neutrofilija je najčešća vrsta leukocitoze. Neutrofilija se definira kao apsolutni broj neutrofiia koji prelazi 7,5 x 109/L.

Uzroci povišenih vrijednosti / Uzroci neutrofilije
 1. Akutne infekcije (bakterijske, gljivične, virusne, protozoalne-parazitske, rikecijske)
 2. Upala ili nekroza tkiva (akutne: opekotine, traume, infarkt miokarda, giht, vaskulitis, aktivacija komplementa, hronične upale: reumatska groznica, vaskulitis, miozitis, nefritis, kolitis, pankreatitis, dermatitis, trajna prisutnost infekta)
 3. Maligne bolesti, neoplazme (želuca, pluća, dojke, bronha, gušterače, uterusa)
 4. Lijekovi, hormoni, toksini (adrenalin, endotoksin, kortikosteroidi, trovanje – živa, olovo, etilen glikol, životinjski otrovi)
 5. Fizički faktori (hladnoća, vrućina, napor, bol, porođaj, operacije)
 6. Psihički razlozi (panika, bijes, stres)
 7. Metaboličke i endokrine bolesti (uemija, eklampsija, acidoza, hiperadrenokorticizam)
 8. Hematloške bolesti (oporavak nakon agranulocitoze, hronične hemolize, splenektomija, mijeloproliferativne bolesti)
 9. Metabolička stanja (mliječna acidoza, tireotoksikoza, uremija, dijabetička ketoacidoza, eklampsija, giht)
 10. Pseudoneutrofilija (tjelesne vježbe-opterećenje, bol, stres, hipoksija, trauma, noradrenalin, beta-agonisti, konvulzije, pušenje)
 11. Hronična idiopatska neutrofilija

Uzroci sniženih vrijednosti / Uzroci neutropenije

 1. Neutropenijom se smatra kada je apsolutni broj neutrofila <1,5 x 109/L (1500/mm3)
 2. Infekcija (virusna, bakterijska, gljivična, protozoalna-parazitska, rikecijska)
 3. Lijekovima izazvana (ovisna o dozi-predvidljiva, idiosinkratična) – antibiotici, antitireoidalni, imunosupresivni, antineoplastični, antiaritmici, fenotiazini)
 4. Hipersplenizam
 5. Autoimuni / ostali imunološki poremećaji (SLE, reumatoidni artritis, Feltvjev sindrom, Wegenerova granulomatoza)
 6. Supresija koštane srži (hematološke novotvorine, solidni rak, granulomatozna bolest, radioterapija koštane srži)
 7. Mijelodisplastični sindrom
 8. Aplastična anemija
 9. Megaloblastićna anemija (nedostatak folata ili Bi2)
 10. Konstitucionalni poremećaji praćeni neutropenijom (ciklička neutropenija, Kostmannov sindrom, Swachman-Diamond sindrom, imunodeficijentni poremećaj / retikularna disgeneza,  Chediak-Higashi sindrom, Myelokathexis, Fanconijev sindrom, kongenitalna diskeratoza
 11. Agranulocitoza (agranulocytosis)
 12. Limfocitna i monocitna anemija (lymphocytic and monocytic leukemias)
 13. Stečena idiopatska neutropenija
 14. Zračenje
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 42 
Home Laboratorij NEUTROPHIL COUNT (Neutrofili)