Vaš Doktor

5’ NUCLEOTIDASE

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Izolirani porast aktivnosti alkalne fosfataze je jedina indikacija za određivanje 5'-nukleotidaze. Kod ovih bolesnika, porast alkalne fosfataze može biti hepatobilijarnog ili koštanog porijekla.

Da bi se razlučilo ova dva uzroka porasta alkalne fosfataze treba odrediti nivo 5'-nukleotidaze.

Ako je nivo 5'-nukleotidaze povišen, tada je uzrok porasta alkalne fosfataze neka od hepatobilijarnih bolesti. Ako je nivo 5'-nukleotidaze normalan, tada se kliničar treba usredotočiti na bolesti kostiju koje dovode do porasta alkalne fosfataze.

Normalan nalaz: MGH jedinica 0 – 11 IU/L, SI 0,02 – 0,18 µkat/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Bilijarna opstrukcija (biliary obstruction)
2.         Metastatska neoplazma jetre (metastatic neoplasms to liver)
3.         Primarna bilijarna ciroza (primary biliary cirrhosis)
4.         Greška bubrega (renal failure)
5.         Karcinom pankreasa (pancreatic carcinoma)
6.         Hronični aktivni hepatitis (chronic active hepatitis)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 47 
Home Laboratorij 5’ NUCLEOTIDASE