Vaš Doktor

PTT (Partial Thromboplastin Time) APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) (Aktivirano parcijalno tromboplastin vrijeme - APTV)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
APTV je ključna pretraga za utvrđivanje poremećaja unutarnjeg i zajedničkog puta zgrušavanja krvi. Osjetljivo je na 30-40% manjka svih faktora zgrušavanja, osim na faktor VII i XIII ili ako se u plazmi nalaze antitijela protiv pojedinog faktora.

Normalan nalaz: djeca iznad 6 mjeseci i odrasli 0,8 – 1,2 sekundi (sec)

Uzroci povišenih vrijednosti:

  1. Terapija heparinom (heparin therapy)
  2. Hemofilija A (manjak faktora VIII), hemofilija B (manjak faktora IX), hemofilija C (manjak faktora XI), kao i manjak koagulacionih faktora: I, II, V, X, XII (coagulation factor deficiency)
  3. Bolest jetre (liver disease)
  4. Nedostatak K vitamina (vitamin K deficiency)
  5. Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIC)
  6. Cirkulirajući antikoagulanti (circulating anticoagulant)
  7. Terapija varfarinom (warfarin therapy)
  8. Inhibicija specifičnih faktora: PCN reakcija, reumatoid artritis (specific factor inhibition: PCN reaction, rheumatoid arthritis)
  9. Trombolitička terapija (thrombolytic therapy)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 47 
Home Laboratorij PTT (Partial Thromboplastin Time) APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) (Aktivirano parcijalno tromboplastin vrijeme - APTV)