Vaš Doktor

TROMBOCITI (Platelet Count, Krvne pločice)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Normalan nalaz: 130-400 x 103/mm3 (130-400 x 109/L) (CF: 1; SMI: 5 x 109/L]

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Neoplazme: gastrointestinalnog trakta (neoplasms: GI tract)
2.         Hronična mijelogena leukemija (CML)
3.         Policitemija vera (polycythemia vera)
4.         Mijelofibroza sa mijeloidnom metaplazijom
5.         Infekcije (infections)
6.         Poslije splenektomije (after splenectomy)
7.         Poslije poroda (postpartum)
8.         Poslije krvarenja (after hemorrhage)
9.         Hemofilija (hemophilia)
10.        Nedostatak željeza (iron deficiency)
11.        Pankreatitis (pancreatitis)
12.        Ciroza (cirrhosis)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 517 
Home Laboratorij TROMBOCITI (Platelet Count, Krvne pločice)