Vaš Doktor

RDW (Red Blood Cell Distribution Width) (Sirina distribucije eritrocita / rasprostranjenost crvenih krvnih zrnaca)

• Uvod • Uzroci anemija• Literatura

Uvod
Normalan nalaz: 11,5% - 14,5%

Normalno je većina eritrocita podjednake veličine. U mnogim tipovima anemije, međutim, postoji razlika u veličini eritrocita, zvana anizocitoza (anisocytosis). RDW je mjera te razlike. Razlika u veličini među stanicama odražava se RDW-om. Svako zbivanje koje dovodi do velike razlike u veličini stanica, iskazat će se povećanim RDW-om.

Uzroci mikrocitne anemije sa normalnim RDW-om
•  Talasemija minor
•  Anemija hronične bolesti
•  Neke nasljedne sklonosti hemoglobinopatijama
Uzroci mikrocitne anemije sa visokim RDW-om
•  Manjak željeza
•  Bolest sa hemoglobinom H
•  Neke anemije hronične bolesti
•  Neki oblici talasemije minor
•  Hemoliza zbog fragmentacije
Uzroci normocitne anemije sa normalnim RDW-om
•  Anemija hronične bolesti
•  Nasljedna sferooitoza
•  Neke nasljedne sklonosti hemoglobinopatijama
•  Akutno krvarenje
Uzroci normocitne anemije sa visokim RDW-om
•  Rani ili djelomice izliječen manjak željeza ili vitamina
•  Srpasta anemija (drepanocitoza)
Uzroci makrocitne anemije sa normalnim RDW-om
•  Aplastična anemija
•  Neke mijelodisplazije
Uzroci makrocitne anemije sa visokim RDW-om
•  Manjak vitamina B12
•  Manjak folata
•  Autoimuna hemolitična anemija
•  Bolest hladnih aglutinina
•  Neke mijelodisplazije
•  Bolest jetre
•  Bolest štitnjače
•  Alkohol
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 37 
Home Laboratorij RDW (Red Blood Cell Distribution Width) (Sirina distribucije eritrocita / rasprostranjenost crvenih krvnih zrnaca)