Vaš Doktor

VOLUMEN ERITROCITA (Red Blood Cell Mass Volume)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Normalan nalaz:
Muškarci: 20-36 mUkg od težine tijela (BW) (1.15-1.21 L/m3 BSA)
Žene:       19-31 ml/kg  od težine tijela (BW) (0.95-1.00 L/m3 BSA)

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Policitemija vera (polycythemia vera)
2.         Hipoksija: pušenje, velike visine, jardiovaskularna bolest
3.         Hemoglobinopatije sa visokim afinitetom za kisik
4.         Eritropoetin-producirajući tumori: karcinom bubrežnih ćelija

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Krvarenje (hemorrhage)
2.         Hronična bolest (chronic disease)
3.         Loša produkcija koštane srži (failure of marrow production)
4.         Anemija (anemias)
5.         Hemoliza (hemolysis)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 49 
Home Laboratorij VOLUMEN ERITROCITA (Red Blood Cell Mass Volume)