Vaš Doktor

RENIN (serum)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Renin je enzim koga proizvode jukstaglomerularne bubrežne stanice, ali se može naći i u drugim organima (mozak, srce, arterije glatkih mišića). Supstrat za renin je biološki inaktivni angiotenzinogen koji se, uz renin, pretvara u angiotenzin I. Daljnja pretvorba u aktivni angiotenzin II dešava se uz tzv. angiotenzin-konvertirajući enzim (ACE – Angiotensin Converting Enzyme) iz endotela krvnih žila bubrega, pluća. Sinteza renina se povećava nakon smanjenja pritiska u arteriolama ili stimulacije simpatikusa (stres).

Određivanje aktivnosti renina ima kliničku važnost u diferencijalnoj dijagnozi primarnog i sekundarnog hiperaldosteronizma.

Normalan nalaz: 1,6 – 4,3 ng/ml

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Lijekovi: tiazidi, estrogen, minoksidil (drugs: thiazides, estrogen, minoxidil)
2.         Hronična greška bubrega (chronic renal failure)
3.         Banter -ov sindrom (Banter's syndrome)
4.         Normalna trudnoća (pregnancy: normal)
5.         Feohromocitom (pheochromocytoma)
6.         Bubrežna-renalna hipertenzija (renal hypertension)
7.         Reduciran plazma volumen (reduced plasma volume)
8.         Sekundarni aldosteronizam (secondary aldosteronism)

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Adrenokortikalna hipertenzija (adrenocortical hypertension)
2.         Povećan plazma volumen (increased plasma volume)
3.         Primarni aldosteronizam (primary aldosteronism)
4.         Lijekovi: propanolol, rezerpin, klonidin

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 49 
Home Laboratorij RENIN (serum)