Vaš Doktor

NATRIJUM (Sodium, serum)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Elektrolit, glavni kation ekstracelularne tekućine, regulator acidobazne ravnoteže i neuromuskularne kontraktibilnosti.

Normalan nalaz: 135-146 mmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:

 1. Dehidracija (dehidratation)
 2. Diabetes insipidus (nefrogeni)
 3. Diuretici (diuretics)
 4. Oštećenje bubrega (renal damage)
 5. Parcijalna opstrukcija urinarnog trakta (partial urinary tract obstruction)
 6. Hiperaldosteronizam
 7. Cushingov sindrom
 8. Adrenalna insuficijencija (adrenal insufficiency)
 9. Greška bubrega (renal failure)
 10. Sindrom neodgovarajuće sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH)
 11. Tjelesni napor i stres
 12. Lijekovi: oralni kontraceptivi, androgeni, kortikosteroidi, ACTH, estrogeni, metildopa, natrijev bikarbonat, inzulin, antikoagulansi koji sadržavaju natrij

Uzroci sniženih vrijednosti:

 1. Gubitak putem gastrointestinalnog trakta, kože, pluća, trećeg prostora (GI losses, skin losses, lung losses, third space)
 2. Kongestivna greška srca (CHF)
 3. Oštećenje jetre (liver damage)
 4. Nefroza (nephrosis)
 5. Intoksikacija vodom (H2O intoxication)
 6. Gubitak kalija (K+ loss)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 39 
Home Laboratorij NATRIJUM (Sodium, serum)