Vaš Doktor

TSH, TIREO STIMULIRAJUĆI HORMON (Thyroid-Stimulating Hormone)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Određivanje aktivnosti tireotropnog hormona (TSH) neophodno je za dijagnostičku procjenu funkcije štitne žlijezde, kao i osovine hipotalamus-hipofiza-štitnjača.

Normalan nalaz: (MGH 0,5 – 5,0 µU/mL; SI 0,5 – 5,0 µU/mL)

Uzroci povišenja TSH
•  Primarna hipotireoza
•  Subklinička hipotireoza
•  Razdoblje oporavka od bolesti nevezane sa štitnjačom
•  Neodgovarajuće nadomjesno liječenje hormonima štitnjače
•  Malapsorpcija hormona štitnjače
•  Lijekovima inhibirano izlučivanje hormona štitnjače
•  Povremeno uplitanje u liječenje hormonima štitnjače
•  Insuficijencija nadbubrežne žlijezde
•  Tumor hipofize koji stvara TSH
•  Rezistencija na hormone štitnjače

Uzroci povišenog TSH i snižene razine slobodnog T4
•  Primarna hipotireoza
•  Neodgovarajuće nadomjesno liječenje hormonima štitnjače
•  Lijekovima inhibirano izlučivanje hormona štitnjače
•  Malapsorpcija peroralno primijenjenih hormona štitnjače
•  Razdoblje oporavka od bolesti nevezane sa štitnjačom

Uzroci povišenog TSH i normalna razina slobodnog T4
•  Subklinička hipotireoza
•  Razdoblje oporavka od bolesti nevezane sa štitnjačom
•  Loša suradnja bolesnika pri nadomjesnom liječenju hormonima štitnjače
•  Insuficijencija nadbubrežne žlijezde

Uzroci povišenog TSH i povećane razine slobodnog T4
•  Adenom hipofize koji stvara TSH
•  Rezistencija na hormone štitnjače

Uzroci sniženog TSH
•  Hipertireoza
•  Subklinička hipertireoza
•  Pretjerana nadomjesna terapija hormonima štitnjače
•  Akutna psihijatrijska bolest
•  Bolest nevezana sa štitnjačom
•  Inhibicija otpuštanja tsh lijekovima
•  Popuštanje funkcije hipofize
•  T3 tireotoksikoza
•  Trudnoća

Uzroci sniženog TSH i povišene razine slobodnog T4
•  Pretjerana nadomjesna terapija hormonima štitnjače
•  Akutna psihijatrijska bolest
•  Hipertireoza

Uzroci sniženog TSH i normalne razine slobodnog T4
•  Trudnoća
•  Subklinička hipertireoza
•  T3 tireotoksikoza
•  Pretjerano uzimanje peroralnih hormona štitnjače
•  Akutna psihijatrijska bolest
•  Lijekovima izazvana inhibicija izlučivanja TSH (kortikosteroidima, dopaminom)

Uzroci sniženog TSH i snižene razine slobodnog T4
•  Bolest nevezana sa štitnjačom
•  Zatajenje hipofize

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 57 
Home Laboratorij TSH, TIREO STIMULIRAJUĆI HORMON (Thyroid-Stimulating Hormone)