Vaš Doktor

T4 (Thyroxine)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Određivanje koncentracije ukupnog T4 (hormona štitne žlijezde – tiroksina) u serumu osnovni je laboratorijski pokazatelj sinteze hormona. Koncentracija T4 u krvi
ovisi o:
a)         sintezi i lučenju iz štitne, i
b)         iskorištenosti u perifernim tkivima

Normalan nalaz: 4-11μg/dl (51-142 nmol/L) [CF: 12.87: SMI: 1 nmoUL]

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Hipertiroidizam (hyperthyroidism)
•           Graves -ova bolest (Graves’ disease)
•           Toksična nodularna guša (toxic nodular goiter)
•           Hipofizni TSH-sekrecioni tumori (pituitary TSH-secreting tumors)
•           T4 tirotoksikoza (T4 thyrotoxicosis)
2.         Hipotireoidizam-periferni neodgovor

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Hipotiroidizam (hypothyroidism)
•           Primarni (primary)
•           Sekundarni (secondary)
•           Tercijarni (tertiary)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 40 
Home Laboratorij T4 (Thyroxine)