Vaš Doktor

TRIGLICERIDI (Triglycerides)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Trigliceridi su glavni sastojak svih prehranom unesenih lipida. Više od 90% unesenih triglicerida tokom probave apsorbira se u tankom crijevu i u krvotok ulazi u obliku hilomikrona. U uzorku krvi, uzetom natašte, nema egzogenih triglicerida, nego su svi trigliceridi porijeklom iz jetre.

Nema dokaza da smanjene koncentracije triglicerida direktno uzrokuju smanjenje incidencije akutnih ishemijskih epizoda.

Normalan nalaz: < 1.7 mmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Hiperlipoproteinemije: tipovi I, IIb, III, IV, V
2.         Hipotiroidizam (hypothyroidism)
3.         Disglobulinemija
4.         Trudnoća (pregnancy)
5.         Lijekovi: estrogeni, oralni kontraceptivi, glicerol, gliceraldehidi
6.         Akutni infarkt miokarda (acute MI)
7.         Pankreatitis (pancreatitis)
8.         Uzimanje alkohola (alcohol intake)
9.         Nefrotski sindrom (nephrotic syndrome)
10.        Šećerna bolest (diabetes mellitus)
11.        Prehrana bogata ugljikohidratima
12.        Pušenje
13.        Bolest odlaganja glikogena (glycogen storage disease)

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Malnutricija (malnutrition)
2.         Kongenitalna abetalipoproteinemija (congenital abetalipoproteinentias)
3.         HOPB
4.         Hipertireoidizam
5.         Lijekovi: citrati, oksalati, fluoridi

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 29 
Home Laboratorij TRIGLICERIDI (Triglycerides)