Vaš Doktor

UREA NITROGEN

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Urea je konačni otpadni produkt metabolizma proteina. Nakon razgradnje proteinskih molekula na aminokiseline, procesima transaminacije i oksidativne deaminacije stvara se amonijak koji je toksičan za organizam i otklanja se u tzv. urea ciklusu. Urea se izlučuje urinom. Indikacija za određivanje koncentracije ureje u serumu je razlikovanje predbubrežne i poslijebubrežne uremije, u završnoj fazi bubrežnog oštećenja kada urotoksični znaci koreliraju sa koncentracijom ureje, te u bolesnika na dijalizi jer je koncentracija ureje pokazatelj metaboličkog statusa i upućuje na razgradnju proteina u organizmu.

S obzirom da je mala molekula, urea lako prolazi sve stanične membrane i nalazi se u svim tjelesnim tekućinama i tkivima u približno istim koncentracijama. U glomerulima difundira u glomerularni filtrat, ali u proksimalnim tubulima se nešto vraća natrag u krv. Ova redifuzija je ograničena u distalnim tubulima, tako da je koncentracija ureje u konačnoj mokraći višestruko veća od one u krvi. Zdravi bubrezi mogu izlučiti velike količine ureje, ali u slučaju oštećene funkcije bubrega, raste koncentracija ureje u serumu.

Brzina glomerularne filtracije jedan je od najznačajnijih faktora koji utiče na koncentraciju ureje, ali je važna i brzina sinteze ureje, kao i reperfuzija bubrega i količina vode koja se izlučuje. Brzina sinteze ureje ovisi o dnevnom unosu proteina.

Za razlikovanje predbubrežne i poslijebubrežne uremije određivanje konentracije u serumu ili u plazmi povezano je sa određivanjem koncentracije kreatinina, odnosno sa izračunavanjem njihova odnosa.

Normalan nalaz: muškarci i žene iznad 20 g. 2,8-8,3 mmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Akutna i hronična bolest bubrega
2.         Opstrukcija urinarnog trakta: hipertrofija prostate
3.         Srčana dekompenzacija
4.         Addisonova bolest
5.         Gastrointestinalno krvarenje (gastrointestinal bleeding)
6.         Šok, trauma, stres, postoperativno
7.         Lijekovi: nefrotoksični lijekovi, kortikosteroidi, tiroksin, aminofenol
8.         Prehrana bogata proteinima
9.         Dugotrajan tjelesni napor
10.        Dehidracija (dehydration)

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Bolest jetre (liver disease)
2.         Malnutricija (malnutrition)
3.         Treći trimestar trudnoće (third trimester of pregnancy)
4.         Pretjerana hidracija (overhydration)
5.         Akromegalija (acromegaly)
6.         Nefrotički sindrom
7.         Abdominalna-celiak bolest (celiac disease)
8.         Trudnoća
9.         Prehrana siromašna proteinima i bogata ugljenhidratima
10.        Gladovanje
11.        Pušenje
12.        Toksemija

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 27 
Home Laboratorij UREA NITROGEN