Vaš Doktor

ACIDUM URICUM (Uric Acid, serum)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod

 • Hiperuricemija se javlja zbog povećanog stvaranja mokraćne kiseline, smanjenog izlučivanja mokraćne kiseline, ili zbog oba navedena uzroka.
 • Hiperuricemija može biti primarna ili sekundarna.
 • Primarna hiperuricemija postoji ako nema stanja koje uzrokuje povećano stvaranje ili smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline
 • Sekundarna hiperuricemija postoji ako se prekomjerno stvaranje mokraćne kiseline, smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline, ili oboje može pripisat poznatom stanju.
Normalne vrijednosti:
žene, MGH 2,3 – 6,6 mg/dL; SI 137 – 393 µmol/L;
muškarci MGH 3,6 – 8,5 mg/dL; SI 214 – 506 µmol/L)

Uzroci povišenih vrijednosti
Uzroci sekundarne hiperuricemije uslijed prekomjernog stvaranja mokraćne kiseline:
 1. Giht (gout)
 2. Acidoza (acidosis)
 3. Addison -ova bolest
 4. Nefrogeni dijabetes insipidus (nephrogenic diabetes insipidus)
 5. Policistični bubrezi (polycystic kidneys)
 6. Hereditarni-nasljedni nedostatak enzima: hipoksantin-gvanin-fosforibosil transferaze Mijeloproliferativni poremećaji (myeloproliferative disorders)
 7. Limfoproliferativne bolesti
 8. Tkivna hipoksija
 9. Pretilost / debljina
 10. Malignitet
 11. Aktivna psorijaza (active psoriasis)
 12. Hemolitični poremećaji - prekomjerna liza-raspadanje ćelija: hemoterapeutski pripravci, radio terapija, leukemija, limfom, hemolitična anemija
 13. Dijeta bogata purinima ili proteinima (diet high in purines or protein)
 14. Alkohol
 15. Vitamin B12
 16. Nikotinska kiselina
 17. Lijekovi (citotoksični lijekovi, varfarin)

Uzroci sekundarne hiperuricemije uslijed smanjenog Izlučivanja mokraćne kiseline:

 1. Hronično zatajenje bubrega
 2. Olovna nefropatija (lead poisoning)
 3. Pretilost / debljina
 4. Manjak volumena tečnosti
 5. Laktacidoza
 6. Ketoacidoza (dijabetična, uslijed gladovanja)
 7. Hipotireoza (hypothyroidism)
 8. Hiperparatireoza
 9. Sarkoidoza
 10. Lijekovi (tiazidni diuretici, diuretici bubrežne petlje, niske doze salicilata, etambutol, pirazinamid, ciklosporin, levedopa, metoksifluram, zloupotreba laksativa)
 11. Alkohol

Uzroci sniženih vrijednosti:

 1. Lijekovi: alopurinol, visoke doze acetilsalicilne kiseline, probenecid, varfarin, kortikosteroidi
 2. Nedostatak ksantin oksidaze (deficiency of xanthine oxidase)
 3. Sindrom neprikladne sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH)
 4. Fanconi -jev sindrom (renal tubular deficits: Fanconi's syndrome)
 5. Alkoholizam (alcoholism)
 6. Bolest jetre (liver disease)
 7. Dijeta deficitna u proteinima ili purinima (diet deficient in protein or purines)
 8. Wilson -ova bolest (Wilson's disease)
 9. Hemohromatoza (hemochromatosis)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 38 
Home Laboratorij ACIDUM URICUM (Uric Acid, serum)