Vaš Doktor

URINE BILE (Bilirubin u mokraći)

• Uvod • Pozitivan nalaz bilirubina • Pozitivan nalaz urobilinogena • Literatura

Uvod
Bilirubin u mokraći je pokazatelj hepatocelularne jetrene bolesti ili intrahepatalne i ekstrahepatalne opstrukcije. Pojava bilirubina u mokraći je posljedica svakog stanja u kom dolazi do povećanja koncentracije konjugiranog bilirubina u krvi.

Normalan nalaz: negativan

Pozitivan nalaz bilirubina u urinu daje:

  • Hepatitis: virusni, toksični, lijekovima uzrokovani (hepatitis: viral, toxic, drug-induced)
  • Bilijarna opstrukcija (biliary obstruction)

Pozitivan nalaz urobilinogena daje:

  • Hepatitis: virusni, toksični, lijekovima uzrokovani (hepatitis: viral, toxic, drug-induced)
  • Žutica usljed hemolize (hemolytic jaundice)
  • Disfunkcija jetrenih ćelija: ciroza, infekcija, metastaze (liver cell dysfunction: cirrhosis, infection, metastases)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 37 
Home Laboratorij URINE BILE (Bilirubin u mokraći)