Vaš Doktor

URINE CAMP

• Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Hiperkalciurija (hypercalciuria)
2.         Familijarna hipokalciurična hiperkalcemija
3.         Primarni hiperparatiroidizam (primary hyperparathyroidism)
4.         Pseudohipoparatiroidizam (pseudohypoparathyroidism)
5.         Rahitis (rickets)

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Intoksikacija D vitaminom (vitamin D intoxication)
2.         Sarkoidoza (sarcoidosis)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi

 

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 51 
Home Laboratorij URINE CAMP