Vaš Doktor

KATEHOLAMINI U MOKRAĆI (Urine catecholamines)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Kateholamini su biogeni amini. Dopamin i noradrenalin (norepinefrin) su primarni amini, dok je adrenalin (epinefrin) sekundarni amin, nastao uvođenjem metilne skupine u amino-skupinu noradrenalina. Spontani manjak kateholamina nije poznat kao bolest, ali prekomjernu sintezu mogu uzrokovati tumori kao što su feohromocitom i neuroblastom što dovodi do posljedične hipertenzije (trajne ili paroksizmalne), a ako se luči adrenalin tada se povećava srčana frekvenca.

Za određivanje kateholamina u mokraći uobičajeno je 24-časovno prikupljanje urina.

Normalan nalaz:
Noradrenalin (Norepinephrine): 89 - 473 nmol/dU
Adrenalin (Epinephrine): 0 - 109 nmol/dU
Dopamin: 425 – 2.160 nmol/dU

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Feohromocitom (pheochromocytoma)
2.         Neuroblastom (neuroblastoma)
3.         Teži stres (severe stress)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 48 
Home Laboratorij KATEHOLAMINI U MOKRAĆI (Urine catecholamines)