Vaš Doktor

HLORIDI U URINU (Urine Chloride)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Hloridi u urinu skupljaju se 24 sata. Hloridi su glavni anion ekstracelularne tekućine i regulatori acidobazne ravnoteže.

Normalan nalaz: 110-250 mmol/day

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Bubrežna bolest
2.         Adrenokortikalna insuficijencija
3.         Banter -ov sindrom (Banter's syndrome)
4.         Povećan unos soli
5.         Diuretici (diuretics)
6.         Metabolična acidoza (metabolic acidosis)
7.         Teška hipokalijemija (severe hypokalemia)

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Adrenokortikalna hiperfunkcija
2.         Gubitak hlorida: povraćanje (chloride depletion: vomiting)
3.         Dlakavi adenom kolona (colonic villous adenoma)
4.         Hronična greška bubrega (chronic renal failure)
5.         Bubrežna-renalna tubularna acidoza (renal tubular acidosis)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 66 
Home Laboratorij HLORIDI U URINU (Urine Chloride)