Vaš Doktor

KORTIZOL U URINU (Urine Cortisol, free)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Normalan nalaz: 10-110 μg/24 hr (30-300 nmol/day) [CF: 2.759; SMI: 10 nmol/day]

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Ektopična produkcija ACTH hormona – npr. oat ćelije carcinoma pluća
2.         Gubitak normalne diuretične varijacije (loss of normal diurnal variation)
3.         Trudnoća (pregnancy)
4.         Jatrogena hronična greška bubrega (chronic renal failure Iatrogenic)
5.         Stres (stress)
6.         Adrenalna ili pituitarna hiperplazija ili adenom

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 35 
Home Laboratorij KORTIZOL U URINU (Urine Cortisol, free)