Vaš Doktor

URINE CREATININE (24 hr)

• Uvod • Literatura

Uvod
Kreatinin klirens je najpraktičniji marker bubrežne funkcije. Uobičajeni postupak je 24-satno skupljanje urina i mjerenje serumskog kreatinina te laboratorijska procjena bolesnikova klirensa

Normalan nalaz:
Muškarci: 0.8-1.8 g/dan (7-16 mmol/dan) [CF: 8.840; SMI: 0.1 mmol/dan]
Žene: 0.6-1.6 g/dan (5.3-14 mmol/dan)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 145 
Home Laboratorij URINE CREATININE (24 hr)