Vaš Doktor

HEMOSIDERIN U URINU (Urine Hemosiderin)

• Uvod • Prisutnost • Literatura

Uvod
Hemosiderin u urinu se može naći kod bolesnika sa intravaskularnom hemolizom.

Normalan nalaz: negativan -odsutan

Prisustvo daju:
1.         Paroksizmalna noćna hemoglobinurija
4.         Hronična hemolitična anemija (chronic hemolytic anemia)
5.         Hemohromatoza (hemochromatosis)
6.         Transfuzija krvi (blood transfusion)
7.         Talasemija (thalassemias)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 44 
Home Laboratorij HEMOSIDERIN U URINU (Urine Hemosiderin)