Vaš Doktor

KETONI U URINU (Urine Ketones, semiquantitative)

• Uvod • Prisutnost • Literatura

Uvod
Normal: negativan - odsutan

Prisustvo daju:
1.   Dijabetična ketoacidoza (DKA)
2.         Alkoholna ketoacidoza (alcoholic ketoacidosis)
3.         Izgladnjelost (starvation)
4.         Ingestija izopropanola (isopropanol ingestion)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 124 
Home Laboratorij KETONI U URINU (Urine Ketones, semiquantitative)