Vaš Doktor

METANEFRINI U URINU (Urine Metanephrines)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Normalan nalaz: 0-2.0 mg/24 hr (0-11.0 μmol/dan) [CF: 5.458; SMI: 0.5 μmol/dan]

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Feohromocitom (pheochromocytoma)
2.         Neuroblastom (neuroblastoma)
3.         Lijekovi: kafetin, fenotiazini, inhibitori monoaminooksidaze
4.         Stres (stress)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 52 
Home Laboratorij METANEFRINI U URINU (Urine Metanephrines)