Vaš Doktor

NITRATI U URINU (Urine Nitrite)

• Uvod • Prisutnost • Literatura

Uvod
Aktivnost nitrat-reduktaze dokazuje infekciju uro-trakta, odnosno bakteriuriju, uglavom izazvanom bakterijama Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, koje reduciraju  nitrate nastale razgradnjom hrane u nitrate.

Granica osjetljivosti testnih traka: 3-17,5 µmol/L nitritnog jona

Prisustvo daje:

  • Infekcija urinarnog trakta (urinary tract infections)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 57 
Home Laboratorij NITRATI U URINU (Urine Nitrite)