Vaš Doktor

OSMOLALNOST URINA (Urine Osmolality)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
  • Osmolalnost urina je mjera koncentracije otopljenih tvari u mokraći.
  • Osmolalnost urina je koristan test u procjeni bolesnika sa hiponatrijemijom, hipernatrijemijom i poliurijom.

Normalan nalaz: 50-1200 mOsm/kg (50-1200 mmol/kg) [CF: 1; SMI: 1 mmol/kg]

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Sindrom neodgovarajuće sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH)
2.         Dehidracija (dehydration)
3.         Glikozurija (glycosuria)
4.         Adrenalna insuficijencija (adrenal insufficiency)
5.         Visoko proteinska dijeta (high-protein diet)

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Diabetes insipidus
2.         Prekomjerno uzimanje vode (excessive water intake)
3.         Intravenozna hidracija sa 5% dekstrozom (IV hydration with D5W)
4.         Akutna bubrežna-renalna insuficijencija (acute renal insufficiency)
5.         Glomerulonefritis (glomerulonephritis)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 66 
Home Laboratorij OSMOLALNOST URINA (Urine Osmolality)