Vaš Doktor

pH URINA (Urine pH)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
 • pH daje podatke o stupnju kiselosti mokraće.
 • pH je važan u procjeni metaboličke acidoze.
 1. kod bolesnika sa metaboličkom acidozom primjerenim odgovorom se drži smanjenje pH na <5-5,5
 2. izostanak smanjenja na taj nivo ukazuje na postojanje renalne tubularne acidoze
 • Kod bolesnika sa infekcijom mokraćnog sistema, pH >7-7,5 ukazuje na prisustvo mikroorganizama koji razgrađuju (cijepaju) ureju.

Normalan nalaz: 4.5-8,0 (prosjek 6)

Uzroci povišenih vrijednosti:
 • Bakteriurija (bacteriuria)
 • Vegetarijanska dijeta (vegetarian diet)
 • Bolest bubrega sa nesposobnoću formiranja amonije
 • Lijekovi: antibiotici, soda bikarbona, acetazolamid (drugs: antibiotics, sodium bicarbonate, acetazolamide)

Uzroci sniženih vrijednosti:

 • Acidoza: metabolička, respiratorna (acidosis: metabolic, respiratory)
 • Lijekovi: amonijum hlorid, metenamin mandelat (drugs: ammonium chloride, methenamine mandelate)
 • Šećerna bolest (diabetes mellitus)
 • Izgladnjelost (starvation)
 • Dijareja (diarrhea)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 45 
Home Laboratorij pH URINA (Urine pH)