Vaš Doktor

FOSFATI U URINU (Urine Phosphate)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Fosfati se pojavljuju kao kalcijevi fosfati u neutralnoj ili u slabo kiseloj mokraći (kod veće prisutnosti mogu biti indikacija za stvaranje kamenca) ili kao tripel fosfat (magnezijev-amonijev fosfat), koji se javlja u alkalnoj mokraći ili u mokraći u kojoj je zbog stajanja došlo do razmnožavanja bakterija.

Normalan nalaz: 0.8-2.0 g/24h

Uzroci povišenih vrijednosti:

 1. Akutna tubularna nekroza: diuretska faza (ATN: diuretic phase)
 2. Hronična greška bubrega (chronic renal disease)
 3. Nekontrolisana šećerna bolest (uncontrolled diabetes mellitus)
 4. Hiperparatiroidizam (hyperparathyroidism)
 5. Hipomagnezijemija (hypomagnesemia)
 6. Metabolička acidoza (metabolic acidosis)
 7. Metabolička alkaloza (metabolic alkalosis)
 8. Neurofibromatoza (neurofibromatosis)
 9. Poćetna hipofosfatemićna osteomalacije kod odraslih sa vitamin D rezistencijom (adult-onset vitamin D-resistant hypophosphatemic osteomalacia)

Uzroci sniženih vrijednosti:

 1. Akromegalija (acromegaly)
 2. Akutna greška bubrega (acute renal failure)
 3. Pad dijetetskog učinka (decreased dietary intake)
 4. Hipoparatiroidizam (hypoparathyroidism)
 5. Respiratorna acidza (respiratory acidosis)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 64 
Home Laboratorij FOSFATI U URINU (Urine Phosphate)