Vaš Doktor

KALIJ U URINU (Urine Potassium)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Kalij u urinu skuplja se 24 sata

Kalij je glavni kation intracelularne tekućine, regulator acidobazne ravnoteže i esencijalan za kontrakcije neuromuskularnih, srčanih i skeletnih mišića.

Normalan nalaz: 25 – 125 d/U

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Aldosteronizam: primarni, sekundarni (aldosteronism: primary, secondary)
2.         Glukokortikoidi (glucocorticoids)
3.         Mtabolička acidoza i alkaloza
4.         Bubrežna-renalna tubularna acidoza (renal tubular acidosis)
5.         Pretjerano uzimanje natrija u dijeti (excessive dietary potassium intake)
6.         Lijekovi: kortikosteroidi, ACTH, kalcitonin, penicilin, sulfati, diuretici

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Akutna greška bubrega (acute renal failure)
2.         Diuretici oskudni natrijem (potassium-sparing diuretics)
3.         Dijareja (diarrhea)
4.         Hipokalijemija (hypokalemia)
5.         Lijekovi: alanin, amiloid anestetici, adrenalin, hGH

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 50 
Home Laboratorij KALIJ U URINU (Urine Potassium)