Vaš Doktor

BJELANČEVINE, PROTEINI U URINU (Urine Protein, quantitative)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod

Ukupni proteini u mokraći mješavina su visoko i nisko-molekularnih proteina nastalih filtracijom plazme, proteina iz bubrega i onih iz uro-trakta, što rezultira različitim proteinurijama. Većina proteina izlučenih u mokraći zdrave osobe je postglomerulanog porijekla, pa je određivanje specifičnih proteina kao što je albumin osjetljiva pretraga za dokazivanje bubrežne bolesti.

Normalan nalaz: <150 mg/24 h (<0.15 g/dan) [CF: 0.001; SMl: 0.01 g/dan]

Uzroci povišenih vrijednosti:

 1. Akutna tubularna bolest bubrega, kada se proteinurija može pojaviti u ozbiljnim poremećajima metabolizma: kod opekotina, akutnog pankreatitisa, primjene nefrotoksičnih lijekova
 2. Hronična tubularna bolest bubrega (obično je ireverzibilna).
 3. Fanconijev sindrom
 4. Bubrežna bolest (hronični pijelonefritis)
 5. Sistemne bolesti (ciroza, sarkoidoza)
 6. Lijekovi (fenacetin ili izlaganje toksinima-kadmij)
 7. Funkcionalna ili benigna proteinurija i pripadajuća ortostatska proteinurija
 8. Kongestivna greška srca (CHF)
 9. Neoplazma renalnog pelvisa i mokraćnog mjehura (neoplasms of renal pelvis and bladder)
 10. Multipli mijelom-myeloma multiplex (multiple myeloma)
 11. Waldenstrom -ova makroglobulinemija (Waldenstrom's macroglobulinemia)

Mikroalbuminurija (30-300 mg/24 sata) kao zasebni klinički entitet važan je za predviđajući znak nefropatije u dijabetičkih bolesnika (diabetes mellitus)

Uzroci sniženih vrijednosti:

 1. Visoka diureza (niska specifična težina) test na proteine može biti negativan, iako je prisutna značajna proteinurija.
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 40 
Home Laboratorij BJELANČEVINE, PROTEINI U URINU (Urine Protein, quantitative)