Vaš Doktor

NATRIJ U URINU (Urine Sodium, quantitative)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Normalan nalaz: 40-220 mEq/dan (40-220 mmol/dan) [CF: 1; SMI: 1 mmol/dan]

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Uzimanje diuretika (diuretic administration)
2.         Uzimanje velikih doza natrija (high sodium intake)
3.         Salt-luzing nefritis: gubitka soli nefritis (salt-losing nephritis)
4.         Akutna tubularna nekroza  (acute tubular necrosis)
5.         Povraćanje (vomiting)
6.         Addisonova bolest (Addison's disease)
7.         Sindrom neodgovarajuće sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH)
8.         Hipotiroidizam (hypothyroidism)
9.         Kongestivna greška srca (CHF)
10.        Greška jetre (hepatic failure)
11.        Hronična greška bubrega (chronic renal failure)
12.        Banter -ov sindrom (Banter's syndrome)
13.        Nedostatak glukokortikoida (glucocorticoid deficiency)
14.        Intersticijalni nefritis uzrokovan zloupotrebom analgetika
15.        Manitol (mannitol)
16.        Dekstran ili glicerol terapija (dextran or glycerol therapy)
17.        Mliječno-alkalni sindrom (milk-alkali syndrome)
18.        Opadanje renin sekrecije (decreased renin secretion)
19.        Postopstruktivna diureza (postobstructive diuresis)

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Opadanje aldosterona (increased aldosterone)
2.         Glukokortikoidni ispad (glucocorticoid excess)
3.         Hiponatremija (hyponatremia)
4.         Prerenalna azotemija (prerenal azotemia)
5.         Smanjen unos soli (decreased salt intake)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 52 
Home Laboratorij NATRIJ U URINU (Urine Sodium, quantitative)