Vaš Doktor

SPECIFIČNA TEŽINA URINA (Urine Specific Gravity)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod

 • Definira se kao težina volumena mokraće u usporedbi sa istim volumenom destilirane vode.
 • Općenito odgovara osmolarnosti urina.
 • Ako se u mokraći nalaze velike molekule poput glukoze i radiokontrasta,
 • tada će se specifična težina razlikovati od osmolarnosti; u tim slučajevima prednost se daje određivanju osmolarnosti mokraće.

Normalan nalaz: 1.005-1.03

Uzroci povišenih vrijednosti:

 1. Dehidracija (dehydration)
 2. Prekomjeran gubitak tečnosti: povraćanje, proliv-dijareja, povišena temperatura-groznica (excessive fluid losses: vomiting, diarrhea, fever)
 3. Rtg kontrast medija (x-ray contrast media)
 4. Šećerna bolest (diabetes mellitus)
 5. Kongestivna greška srca (CHF)
 6. Sindrom neodgovarajuće sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH)
 7. Adrenalna insuficijencija (adrenal insufficiency)
 8. Smanjeno uzimanje tečnosti (decreased fluid intake)

Uzroci sniženih vrijednosti:

 1. Diabetes insipidus
 2. Bolest bubrega: glomerulonefritis, pijelonefritis (renal disease: glomerulonephritis, pyelonephritis)
 3. Prekomjerno uzimanje tečnosti ili intravenozna hidracija (excessive fluid intake or IV hydration)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 28 
Home Laboratorij SPECIFIČNA TEŽINA URINA (Urine Specific Gravity)