Vaš Doktor

VANILIMANDELIČNA KISELINA U URINU (Urine Vanillylmandelic Acid - VMA)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
VMA je metabolit kateholamina u urinu i osjetljiv je laboratorijski pokazatelj u dijagnostici tumora feohromocitoma i neuroblastoma u najranijoj fazi. U bolesnika sa adrenalnim tumorom simpatičkih ganglija povećane koncentracije se mogu naći i između hipertenzivnih kriza.

Normalan nalaz:  muškarci i žene 16-83 g. 7-33 μmol/day]

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Feohromocitom (pheochromocytoma)
2.         Neuroblastom (neuroblastoma)
3.         Ganglioneurom (ganglioneurom)
4.         Glukagon
5.         Histamin
6.         Lijekovi: izoproterenol, metokarbamol, levedopa, sulfonamidi, hlorpromazin
7.         Težak stres (severe stress)
8.         Poslije jedenja-ingestije banana, čokolade, vanile, ćaja, kafe
9.         Gladovanje
10.        Kafetin
11.        Tjelesni napor
12.        Nedostatak željeza
13.        Adrenalin
14.        Litij

Uzroci sniženih vrijednosti:

  1. Lijekovi: etanol, klonidin, inhibitori monoaminoksidaze, morfin, rezerpin, gvanetidin, metildopa
  2. Kontrasti koji se koriste u radiologiji
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 79 
Home Laboratorij VANILIMANDELIČNA KISELINA U URINU (Urine Vanillylmandelic Acid - VMA)