Vaš Doktor

SCHILLING TEST

• Uvod • Literatura

Uvod
Ovaj test se koristi za dijagnozu perniciozne anemije i drugih poremećaja metabolizma vitamina B12 putem prikaza gastrointestinalne apsorpcije vitamina B12. Mjeri količinu radioaktivnog vitamina B12 datog oralno i parenteralno (i.m.) date doze neradioaktivnog vitamina B12 u urinu skupljanog u toku 24 do 48-časovnog perioda.

Test se obično provodi tri puta: prvi put bez dodavanja ičega, drugi put uz dodatak intrinsik faktora, i treći put nakon antibiotske terapije (npr. ampicilinom ili tetraciklinom). Danas se praktikuje i četvrta faza sa dodavanjem pankreasnog ekstrakta (ukoliko se posumnja na lažno niske rezultate smanjene ekskrecije urina nakon terapije antibioticima).

Faza I
Oralna doza radioaktivnog (60Co – označenim) vitamina B12 + parenteralna (i.m.) doza neradioaktivnog vitamina B12

Rezultati urina skupljanog u periodu 24 – 48 sati:

1.         Normalna ekskrecija radioaktivnog vitamina B12  je 8 – 28% (oralna doza je absorbovana ali signifikantan rezultat je ekskrecija u urinu popratnog parenteralno primjenjenog vitamina B12

•           Dijetetski nedostatak vitamina B12

2.         Niske vrijednosti ekskrecije radiokativnog vitamina B12  (<8%) daju:

•           Perniciozna anemija, ili

•           Loša apsorpciju oralne doze zbog malabsorpcije, ili

•           Insuficijencija pankreasa, ili

•           Lažno niski rezultati zbog renalne insuficijencije, ili

•           Neadekvatno skupljanje urina

Ukoliko su nađene niske vrijednosti ekskrecije slijedi:

Faza II
Oralna doza radioaktivnog (60Co – označenim) vitamina B12 + parenteralna (i.m.) doza neradioaktivnog vitamina B12 + intrinsik faktor

Rezultati urina skupljanog u periodu 24 – 48 sati:

1.   Normalne vrijednosti ekskrecije radioaktivnog vitamina B12 (8 – 28%) daje:

•           Perniciozna anemija

2.   Niske vrijednosti ekskrecije radiokativnog vitamina B12  (<8%)  daje:

•           Malabsorpcija, ili

•           Insuficijencija pankreasa, ili

•           Lažno niski rezultati zbog renalne insuficijencije, ili

•           Neadekvatno skupljenog urina

Ukoliko su nađene niske vrijednosti ekskrecije slijedi:

Faza III
Ponovljeni Schilling test (vidi Fazu I) poslije adekvatnog antibiotskog tretmana (npr. ampicillin ili tetracyclin)

1. Normalne vrijednosti ekskrecije radioaktivnog vitamina B12 (8 – 28%) daje:

•           Indikativan rast bakterija tankog crijeva

2.   Nisku urinarku ekskreciju daju:

•           Insuficijencija pankreasa

•           Lažno niski rezultati

Ukoliko su nađene niske vrijednosti ekskrecije slijedi:

Faza IV
Ponovljeni Schilling test sa dodatkom ekstrakta pankreasa

1.   Normalnu ekskreciju radioaktivnog vitamina B12 daje:

•           Insuficijencija pankreasa

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 44 
Home Laboratorij SCHILLING TEST