Vaš Doktor

LEUKOCITI (Leucocyte Count)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Leukociti ili stanice bijele krvne loze sve su stanice periferne krvi sa jezgrom. Njihova osnovna odlika je sposobnost razlikovanja strane stanice od vlastite, kombinirana sa sposobnošću deaktiviranja i uništavanja mikroorganizama. Leukocite dijelimo na dvije osnovne skupine:
  1. Fagocite (granulocite mikrofage i monocite makrofage)
  2. Centralne stanice imunološkog sistema, limfocite B i T i prirodne ubilačke stanice (NK stanice)

Osnovni preduslov svake klasifikacije poremećaja građe, broja i funkcije leukocita jeste izrada DKS (diferencijalne krvne slike):

Neutrofilni segmentirani granulociti     44-72%
Neutrofilni nesegmentirani granulociti   0-2%
Limfociti  20-46%
Monociti   2-12%
Eozinofilni granulociti    0-7%
Bazofilni granulociti       0-1%
Plazma stanice              0-1%

Leukocitoza (broj veći od 9,7 x 109/L) je uvijek ozbiljan nalaz i zahtijeva kliničko razjašnjenje.

Leukopenija (broj manji od 3,4 x 109/L).

Najčešće su oba stanja samo znak osnovne bolesti, ali u slučaju leukocitoze povećan broj leukocita izravno uzrokuje simptome bolesti jer se usporava protok u perifernoj cirkulaciji.

Normalan nalaz: muškarci i žene iznad 20 godina 3,4 – 9,7 x 109/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Sepsa
2.         Akutna bakterijska infekcija
3.         Maligniteti jetre, probavnog i koštanog sistema
4.         Koma
5.         Eklampsija
6.         Nekroza tkiva
7.         Leukemija
8.         Menstruacija
9.         Trudnoća i porođaj
10.        Stres
11.        Tjelesni napor
12.        Hormoni, lijekovi, otrovi (adrenalin, ACTH, hloroform, kinin)
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Virusne infekcije
2.         Hipersplenizam
3.         Smanjena funkcija koštane srži
4.         Agranulocitoza
5.         Perniciozna i aplastična anemija
6.         Multipli mijelom
7.         Diabetes mellitus (šećerna bolest)
8.         Lijekovi i otrovi (barbiturati, antibiotici, antihistaminici, benzin, teški metali)
9.         Zračenje

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 49 
Home Laboratorij LEUKOCITI (Leucocyte Count)