Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3685
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3997
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 4119
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 9355
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 3329
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5942
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6681
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 3147
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 3369
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 3463
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2759
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 4189
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3516
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 11052
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2657
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 3239
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2661
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 3403
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 6251
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 6454
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 12163
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4552
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 6352
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9828
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 3462
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 4142
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 4276
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6567
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3769
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3663
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6587
32 ANEMIJE - Talasemije 9074
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 14186
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 16173
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 156339
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 30509
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 33357
38 LEUKEMIJE 4619
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18921
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14909
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 23629
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 10142
43 LIMFOMI 3574
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 13231
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 87901
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 6711
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 74534
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 3298
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 5482
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 29547
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 15931
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 3080
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 22508
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 5296
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 4311
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 19456
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 4354
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 8455
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3866
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2479
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 6050
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 2246
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2983
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5869
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 42304
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2967
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12792
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3855
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 7037
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 7236
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 6273
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 45443
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 88960
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3626
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 4167
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3742
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 26883
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8799
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4916
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2776
81 TRANSFUZIJA KRVI 4452
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6926
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 7368
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 9767
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2712
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 6599
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 3400
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2806
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 3308

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24612460
Trenutno aktivnih Gostiju: 50 
Home Medicina od A do Ž Hematologija