Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3279
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3606
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3762
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8804
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2989
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5566
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6240
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2796
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2979
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 3069
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2398
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3727
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3124
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 10125
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2291
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2869
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2320
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 3042
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5839
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 6001
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11496
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4183
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5916
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9448
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 3100
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3775
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3933
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6146
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3386
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3315
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6216
32 ANEMIJE - Talasemije 8677
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13736
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 14913
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 154723
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 29789
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32682
38 LEUKEMIJE 4232
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18385
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14486
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 23121
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9783
43 LIMFOMI 3159
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 10926
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 86865
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5942
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 72981
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2767
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 5021
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 28557
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 14791
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2729
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 21415
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4863
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3831
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 18657
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3853
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7956
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3507
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2132
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5521
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1922
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2652
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5295
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41597
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2614
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12228
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3411
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6617
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 6422
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5791
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 43297
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 86803
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3273
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3799
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3395
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 24706
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8393
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4545
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2388
81 TRANSFUZIJA KRVI 4087
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6524
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 6504
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8956
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2393
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 6029
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 3074
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2478
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2965

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 23123704
Trenutno aktivnih Gostiju: 71 
Home Medicina od A do Ž Hematologija