Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2851
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3192
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3382
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8101
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2605
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5027
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5679
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2382
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2614
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2699
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2064
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3162
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2732
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9309
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1895
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2446
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1918
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2647
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5329
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5438
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 10681
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3752
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5181
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9024
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2701
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3381
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3507
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5507
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 2974
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2925
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5777
32 ANEMIJE - Talasemije 8191
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 12819
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 12558
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 151159
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 28180
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 31467
38 LEUKEMIJE 3819
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 17663
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 13770
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 22029
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9073
43 LIMFOMI 2748
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 6961
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 85112
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5037
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 69263
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2284
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4220
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 26595
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 13072
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2313
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 19684
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4150
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3433
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 17401
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3059
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7445
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3069
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1764
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 4980
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1631
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2280
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4582
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 40591
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2223
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 11285
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 2932
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5813
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 5107
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5136
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 41051
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 83424
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2928
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3354
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3088
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 21781
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 7917
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4096
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 1986
81 TRANSFUZIJA KRVI 3633
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6098
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 5368
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 7857
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2124
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5207
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2683
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2099
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2645

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 21169746
Trenutno aktivnih Gostiju: 72 
Home Medicina od A do Ž Hematologija