Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2936
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3273
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3468
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8287
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2671
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5189
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5797
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2457
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2688
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2766
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2140
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3287
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2829
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9522
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1968
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2521
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1981
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2716
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5437
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5590
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 10965
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3844
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5406
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9147
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2771
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3445
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3572
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5680
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3042
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3001
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5845
32 ANEMIJE - Talasemije 8287
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13092
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 13351
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 152085
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 28689
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 31873
38 LEUKEMIJE 3904
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 17835
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 13956
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 22400
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9265
43 LIMFOMI 2831
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 7324
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 85867
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5190
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 70589
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2377
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4437
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 27186
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 13498
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2396
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 20164
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4310
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3518
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 17808
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3119
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7583
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3154
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1834
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5093
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1685
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2347
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4706
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 40905
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2293
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 11605
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3049
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6035
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 5463
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5330
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 41568
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 84652
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3016
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3423
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3146
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 22541
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8049
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4210
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2055
81 TRANSFUZIJA KRVI 3734
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6204
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 5686
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8267
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2179
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5372
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2773
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2167
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2712

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 21717032
Trenutno aktivnih Gostiju: 40 
Home Medicina od A do Ž Hematologija