Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3196
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3493
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3700
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8646
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2886
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5507
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6119
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2687
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2916
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 3014
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2338
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3587
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3057
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9982
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2183
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2754
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2206
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2936
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5719
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5918
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11345
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4073
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5773
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9386
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2983
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3665
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3827
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6051
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3280
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3257
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6107
32 ANEMIJE - Talasemije 8569
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13636
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 14492
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 153680
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 29568
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32552
38 LEUKEMIJE 4129
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18259
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14352
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 22980
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9688
43 LIMFOMI 3044
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 10299
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 86674
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5737
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 72657
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2673
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4907
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 28268
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 14433
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2628
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 21195
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4718
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3752
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 18472
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3327
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7876
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3401
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2029
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5391
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1866
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2551
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5143
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41431
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2501
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12065
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3304
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6472
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 6182
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5656
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 42944
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 86330
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3218
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3666
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3336
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 24208
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8309
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4487
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2283
81 TRANSFUZIJA KRVI 3973
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6460
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 6258
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8801
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2345
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5890
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2978
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2384
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2914

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 22812536
Trenutno aktivnih Gostiju: 31 
Home Medicina od A do Ž Hematologija