Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2989
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3321
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3517
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8358
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2709
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5257
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5873
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2499
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2732
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2815
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2179
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3347
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2873
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9599
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2013
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2567
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2028
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2762
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5499
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5660
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11027
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3892
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5485
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9199
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2810
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3488
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3623
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5754
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3087
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3044
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5894
32 ANEMIJE - Talasemije 8334
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13226
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 13576
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 152414
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 28830
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32001
38 LEUKEMIJE 3952
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 17914
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14016
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 22504
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9352
43 LIMFOMI 2875
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 7480
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 86026
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5292
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 70984
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2437
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4527
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 27378
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 13654
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2445
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 20331
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4390
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3572
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 17925
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3167
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7636
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3211
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1877
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5156
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1726
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2391
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4773
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41030
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2330
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 11698
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3111
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6125
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 5576
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5398
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 41831
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 84933
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3058
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3469
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3181
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 22801
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8112
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4260
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2102
81 TRANSFUZIJA KRVI 3782
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6256
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 5791
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8356
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2212
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5464
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2818
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2210
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2752

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 21914468
Trenutno aktivnih Gostiju: 21 
Home Medicina od A do Ž Hematologija