Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2609
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 2954
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3141
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 7605
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2391
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 4675
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5226
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2153
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2376
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2473
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 1869
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 2822
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2415
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 8671
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1676
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2219
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1703
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2429
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 4987
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5035
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 9959
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3505
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 4658
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 8619
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2496
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3127
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3278
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5017
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 2741
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2691
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5518
32 ANEMIJE - Talasemije 7863
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 11823
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 10519
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 147552
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 25163
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 29909
38 LEUKEMIJE 3596
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 16991
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 13006
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 21041
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 8470
43 LIMFOMI 2512
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 5529
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 81663
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 4562
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 64828
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 1990
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 3735
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 24646
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 11952
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2035
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 17740
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 3647
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3186
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 16205
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 2805
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7076
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 2829
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1572
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 4544
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1446
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2080
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4260
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 39206
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2010
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 10628
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 2612
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5289
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 4381
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 4669
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 39332
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 77972
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2705
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3103
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 2885
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 19468
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 7551
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 3777
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 1784
81 TRANSFUZIJA KRVI 3382
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 5703
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 4524
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 6669
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 1913
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 4676
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2425
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 1909
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2433

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 19291443
Trenutno aktivnih Gostiju: 114 
Home Medicina od A do Ž Hematologija