Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2791
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3137
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3329
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 7999
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2565
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 4964
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5601
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2330
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2560
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2645
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2016
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3085
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2682
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9214
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1847
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2392
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1876
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2595
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5270
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5344
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 10562
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3690
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5073
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 8950
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2649
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3333
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3459
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5418
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 2923
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2876
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5725
32 ANEMIJE - Talasemije 8122
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 12684
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 12216
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 150749
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 27845
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 31259
38 LEUKEMIJE 3762
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 17559
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 13663
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 21863
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 8961
43 LIMFOMI 2687
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 6705
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 84749
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 4954
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 68599
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2219
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4118
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 26274
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 12862
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2255
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 19354
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4041
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3380
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 17220
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3011
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7380
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3020
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1720
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 4904
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1586
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2234
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4526
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 40463
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2174
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 11143
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 2864
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5723
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 4947
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5038
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 40831
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 82681
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2886
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3294
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3044
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 21476
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 7837
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4036
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 1938
81 TRANSFUZIJA KRVI 3589
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6027
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 5219
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 7634
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2079
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5116
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2620
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2053
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2602

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 20884928
Trenutno aktivnih Gostiju: 184 
Home Medicina od A do Ž Hematologija