Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2571
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 2918
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3083
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 7480
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2352
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 4617
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5139
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2111
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2337
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2437
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 1846
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 2747
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2382
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 8523
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1630
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2179
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1664
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2400
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 4907
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 4946
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 9791
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3466
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 4578
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 8507
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2463
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3056
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3245
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 4928
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 2705
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2645
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5472
32 ANEMIJE - Talasemije 7754
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 11569
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 10066
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 146215
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 24032
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 29352
38 LEUKEMIJE 3544
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 16749
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 12703
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 20778
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 8352
43 LIMFOMI 2471
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 5292
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 80563
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 4467
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 63463
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 1939
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 3619
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 24048
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 11752
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 1975
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 17247
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 3592
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3128
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 15909
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 2752
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7007
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 2775
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1543
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 4458
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1420
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2049
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4183
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 38760
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 1975
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 10508
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 2545
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5176
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 4298
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 4615
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 38850
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 76421
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2651
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3058
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 2840
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 18926
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 7453
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 3723
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 1758
81 TRANSFUZIJA KRVI 3338
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 5623
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 4366
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 6432
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 1891
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 4580
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2369
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 1873
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2402

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 18856310
Trenutno aktivnih Gostiju: 171 
Home Medicina od A do Ž Hematologija