Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2592
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 2934
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3115
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 7541
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2372
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 4642
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5191
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2130
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2352
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2454
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 1858
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 2785
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2396
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 8613
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1654
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2199
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1683
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2416
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 4951
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 4993
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 9884
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3478
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 4624
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 8576
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2479
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3092
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3258
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 4972
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 2721
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2670
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5491
32 ANEMIJE - Talasemije 7823
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 11733
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 10321
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 147072
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 24700
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 29696
38 LEUKEMIJE 3575
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 16905
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 12873
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 20932
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 8422
43 LIMFOMI 2488
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 5443
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 81234
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 4519
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 64243
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 1963
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 3679
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 24355
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 11865
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2013
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 17536
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 3623
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3150
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 16106
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 2774
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7043
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 2809
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1556
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 4509
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1431
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2065
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4218
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 39058
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 1992
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 10562
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 2581
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5239
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 4339
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 4631
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 39124
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 77327
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2677
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3084
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 2861
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 19265
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 7508
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 3750
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 1769
81 TRANSFUZIJA KRVI 3359
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 5675
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 4459
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 6560
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 1902
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 4640
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2389
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 1889
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2418

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 19103762
Trenutno aktivnih Gostiju: 223 
Home Medicina od A do Ž Hematologija