Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3384
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3726
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3861
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8986
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 3090
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5677
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6369
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2909
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 3090
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 3190
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2505
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3865
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3246
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 10392
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2403
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2971
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2423
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 3154
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5961
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 6147
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11704
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4291
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 6066
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9560
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 3210
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3874
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 4036
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6276
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3493
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3411
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6332
32 ANEMIJE - Talasemije 8800
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13875
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 15404
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 155389
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 30032
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32877
38 LEUKEMIJE 4337
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18563
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14611
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 23281
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9908
43 LIMFOMI 3278
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 11701
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 87177
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 6165
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 73483
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2929
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 5169
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 28888
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 15156
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2832
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 21908
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4987
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3983
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 18916
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 4024
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 8105
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3603
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2222
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5704
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 2010
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2747
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5475
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41840
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2707
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12416
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3549
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6759
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 6704
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5954
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 44151
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 87542
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3379
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3911
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3498
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 25439
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8517
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4664
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2490
81 TRANSFUZIJA KRVI 4191
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6655
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 6774
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 9146
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2479
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 6246
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 3172
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2573
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 3071

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 23599284
Trenutno aktivnih Gostiju: 114 
Home Medicina od A do Ž Hematologija