Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3235
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3572
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3725
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8746
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2958
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5531
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6196
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2760
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2941
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 3038
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2365
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3681
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3085
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 10041
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2258
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2827
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2282
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 3006
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5797
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5946
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11433
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4149
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5860
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9413
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 3058
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3738
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3897
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6097
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3350
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3283
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6178
32 ANEMIJE - Talasemije 8645
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13688
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 14717
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 154530
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 29689
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32593
38 LEUKEMIJE 4201
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18339
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14437
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 23077
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9736
43 LIMFOMI 3119
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 10621
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 86777
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5875
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 72808
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2719
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4961
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 28406
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 14637
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2698
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 21300
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4789
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3789
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 18563
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3807
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7905
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3472
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2096
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5469
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1892
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2621
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5235
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41531
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2572
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12165
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3376
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6572
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 6312
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5740
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 43095
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 86560
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3242
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3753
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3362
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 24487
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8342
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4508
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2352
81 TRANSFUZIJA KRVI 4054
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6489
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 6392
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8891
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2365
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5984
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 3045
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2450
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2936

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 22960216
Trenutno aktivnih Gostiju: 12 
Home Medicina od A do Ž Hematologija