Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3319
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3651
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3798
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8856
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 3027
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5605
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6274
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2837
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 3014
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 3117
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2438
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3771
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3166
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 10212
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2333
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2903
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2357
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 3085
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5877
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 6048
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11558
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4225
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5970
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9488
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 3143
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3818
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3973
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6187
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3425
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3351
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6253
32 ANEMIJE - Talasemije 8714
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13781
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 15045
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 154956
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 29885
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32751
38 LEUKEMIJE 4270
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18441
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14523
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 23169
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9830
43 LIMFOMI 3204
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 11244
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 86957
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 6004
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 73139
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2825
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 5075
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 28673
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 14925
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2767
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 21547
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4910
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3892
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 18731
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3939
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7997
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3543
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2163
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5581
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1954
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2687
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5353
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41662
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2645
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12291
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3458
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6659
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 6526
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5849
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 43589
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 87027
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3314
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3839
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3436
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 24962
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8429
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4590
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2422
81 TRANSFUZIJA KRVI 4129
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6573
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 6602
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 9015
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2426
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 6089
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 3104
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2513
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 3009

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 23284368
Trenutno aktivnih Gostiju: 25 
Home Medicina od A do Ž Hematologija