Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3126
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3421
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3628
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8548
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2824
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5432
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6043
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2625
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2852
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2951
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2278
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3514
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2995
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9883
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2117
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2686
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2146
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2879
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5652
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5836
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11252
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4006
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5687
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9322
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2912
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3603
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3744
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5938
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3211
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3183
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6031
32 ANEMIJE - Talasemije 8487
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13520
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 14183
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 153338
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 29414
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32435
38 LEUKEMIJE 4069
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18159
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14263
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 22859
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9569
43 LIMFOMI 2977
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 9817
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 86515
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5597
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 72228
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2586
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4810
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 28067
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 14220
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2569
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 21002
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4605
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3685
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 18301
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3261
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7774
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3335
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1969
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5308
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1815
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2488
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5040
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41324
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2436
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 11944
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3239
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6360
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 5977
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5561
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 42655
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 86014
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3159
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3594
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3275
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 23800
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8230
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4423
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2229
81 TRANSFUZIJA KRVI 3910
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6394
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 6120
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8686
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2292
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5783
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2920
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2330
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2850

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 22538917
Trenutno aktivnih Gostiju: 57 
Home Medicina od A do Ž Hematologija