Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2629
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 2966
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3161
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 7662
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2412
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 4699
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5272
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2168
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2394
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2492
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 1884
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 2848
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2432
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 8724
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1694
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2236
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1722
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2451
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5020
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5070
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 10024
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3524
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 4696
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 8662
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2513
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3160
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3298
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5062
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 2761
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2707
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5533
32 ANEMIJE - Talasemije 7906
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 11958
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 10706
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 147980
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 25557
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 30129
38 LEUKEMIJE 3613
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 17075
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 13110
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 21167
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 8524
43 LIMFOMI 2538
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 5623
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 82141
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 4614
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 65302
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2011
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 3783
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 24827
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 12044
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2066
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 17925
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 3690
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3210
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 16340
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 2828
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7111
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 2850
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1592
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 4581
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1464
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2092
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4291
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 39356
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2033
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 10686
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 2641
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5350
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 4423
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 4710
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 39530
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 78687
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2726
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3127
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 2923
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 19713
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 7600
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 3807
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 1800
81 TRANSFUZIJA KRVI 3401
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 5734
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 4626
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 6746
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 1928
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 4715
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2452
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 1929
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2453

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 19515392
Trenutno aktivnih Gostiju: 170 
Home Medicina od A do Ž Hematologija