Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3170
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3468
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3673
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8611
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2864
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5482
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6092
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2668
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2895
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2993
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2318
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3559
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3035
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9954
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2162
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2729
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2190
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2916
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5698
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5893
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11317
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4051
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5745
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9367
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2958
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3645
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3808
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6017
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3261
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3237
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6083
32 ANEMIJE - Talasemije 8548
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13602
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 14402
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 153556
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 29513
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32504
38 LEUKEMIJE 4108
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18233
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14329
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 22940
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9655
43 LIMFOMI 3022
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 10107
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 86614
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5684
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 72510
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2645
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4872
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 28196
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 14352
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2609
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 21128
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4682
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3731
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 18413
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3302
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7848
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3379
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2008
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5363
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1850
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2530
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5115
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41398
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2478
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12029
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3282
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6440
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 6107
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5627
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 42827
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 86211
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3199
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3642
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3319
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 24062
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8287
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4469
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2262
81 TRANSFUZIJA KRVI 3949
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6441
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 6212
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8765
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2326
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5857
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2957
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2364
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2892

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 22718706
Trenutno aktivnih Gostiju: 58 
Home Medicina od A do Ž Hematologija