Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2904
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3242
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3436
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8232
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2641
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5128
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5759
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2434
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2663
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2746
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2112
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3249
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2800
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9436
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1939
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2493
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1957
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2692
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5385
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5544
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 10869
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3808
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5330
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9108
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2743
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3420
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3550
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5627
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3015
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2974
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5817
32 ANEMIJE - Talasemije 8253
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13013
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 13068
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 151796
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 28547
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 31769
38 LEUKEMIJE 3873
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 17774
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 13910
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 22294
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9216
43 LIMFOMI 2808
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 7235
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 85682
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5139
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 70185
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2346
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4345
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 26987
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 13388
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2376
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 20071
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4255
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3484
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 17672
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3100
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7537
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3129
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1810
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5050
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1664
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2321
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4660
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 40792
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2268
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 11502
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3022
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5952
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 5340
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5271
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 41376
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 84276
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2984
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3398
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3126
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 22279
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8003
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4175
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2031
81 TRANSFUZIJA KRVI 3677
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6176
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 5601
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8162
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2159
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5314
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2739
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2138
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2685

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 21548325
Trenutno aktivnih Gostiju: 63 
Home Medicina od A do Ž Hematologija