Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2740
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3093
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3273
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 7887
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2521
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 4896
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5500
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2284
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2514
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2599
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 1977
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3023
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2638
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9066
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1804
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2349
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1835
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2558
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5213
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5249
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 10389
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3646
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 4972
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 8876
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2618
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3282
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3419
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5290
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 2879
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2838
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5672
32 ANEMIJE - Talasemije 8057
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 12487
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 11814
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 150158
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 27377
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 30982
38 LEUKEMIJE 3708
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 17438
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 13547
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 21708
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 8850
43 LIMFOMI 2642
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 6405
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 84198
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 4844
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 67769
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2143
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 3998
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 25844
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 12583
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2211
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 18941
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 3938
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3337
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 17013
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 2966
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7316
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 2981
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1682
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 4819
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1556
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2200
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4465
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 40171
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2139
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 11016
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 2818
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5611
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 4750
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 4928
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 40549
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 81752
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2841
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3244
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3011
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 20978
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 7779
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 3981
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 1903
81 TRANSFUZIJA KRVI 3551
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 5938
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 5044
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 7418
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2048
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5001
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2567
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2018
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2563

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 20533258
Trenutno aktivnih Gostiju: 135 
Home Medicina od A do Ž Hematologija