Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3461
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3789
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3918
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 9102
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 3147
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5742
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6442
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2962
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 3155
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 3261
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2563
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3956
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3317
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 10627
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2463
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 3038
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2473
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 3206
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 6035
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 6223
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11829
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4355
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 6141
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9621
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 3270
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3942
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 4091
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6354
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3561
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3470
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6396
32 ANEMIJE - Talasemije 8864
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13955
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 15689
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 155756
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 30187
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 33012
38 LEUKEMIJE 4408
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18647
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14690
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 23378
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9957
43 LIMFOMI 3359
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 12184
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 87458
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 6321
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 73883
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 3017
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 5243
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 29113
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 15406
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2895
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 22113
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 5081
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 4057
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 19079
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 4112
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 8192
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3674
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2276
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5809
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 2067
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2802
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5595
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41989
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2766
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12523
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3624
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6829
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 6900
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 6052
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 44624
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 87975
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3437
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3981
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3548
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 25894
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8584
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4725
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2559
81 TRANSFUZIJA KRVI 4252
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6724
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 6980
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 9322
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2536
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 6353
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 3227
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2629
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 3126

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 23913377
Trenutno aktivnih Gostiju: 36 
Home Medicina od A do Ž Hematologija