Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2689
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3033
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3219
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 7753
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2475
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 4785
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5378
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2228
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2463
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2550
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 1928
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 2940
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2491
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 8865
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1742
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2295
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1783
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2516
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5126
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5159
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 10215
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3585
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 4817
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 8768
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2569
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3225
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3363
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5167
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 2824
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2780
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5604
32 ANEMIJE - Talasemije 7978
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 12215
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 11183
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 149199
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 26475
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 30520
38 LEUKEMIJE 3664
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 17256
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 13327
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 21443
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 8652
43 LIMFOMI 2594
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 5990
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 83137
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 4739
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 66432
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2074
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 3897
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 25286
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 12272
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2138
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 18396
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 3800
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3269
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 16682
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 2897
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7222
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 2912
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1641
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 4695
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1517
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2155
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4385
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 39759
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2091
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 10841
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 2725
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5470
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 4534
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 4811
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 39985
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 80233
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2786
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3185
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 2969
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 20354
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 7694
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 3906
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 1850
81 TRANSFUZIJA KRVI 3482
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 5836
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 4791
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 7008
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 1979
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 4850
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2510
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 1978
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2505

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 20020997
Trenutno aktivnih Gostiju: 139 
Home Medicina od A do Ž Hematologija