Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3492
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3816
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3945
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 9157
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 3175
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5773
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6483
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2990
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 3190
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 3295
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2596
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 4006
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3353
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 10705
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2490
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 3070
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2504
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 3242
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 6073
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 6268
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11885
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4382
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 6178
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9660
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 3304
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3973
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 4122
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6386
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3603
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3500
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6426
32 ANEMIJE - Talasemije 8898
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 14000
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 15786
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 155897
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 30254
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 33075
38 LEUKEMIJE 4435
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18692
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14730
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 23426
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9990
43 LIMFOMI 3387
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 12457
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 87560
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 6385
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 74015
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 3065
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 5284
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 29204
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 15534
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2922
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 22214
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 5125
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 4102
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 19142
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 4153
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 8232
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3708
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2305
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5847
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 2098
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2833
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5643
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 42065
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2794
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12584
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3662
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6862
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 6977
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 6094
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 44864
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 88172
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3471
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 4013
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3584
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 26045
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8624
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4758
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2592
81 TRANSFUZIJA KRVI 4281
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6758
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 7053
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 9413
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2565
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 6400
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 3257
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2661
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 3154

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24056420
Trenutno aktivnih Gostiju: 49 
Home Medicina od A do Ž Hematologija