Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2655
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3000
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3190
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 7701
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2435
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 4732
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5317
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2194
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2424
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2514
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 1903
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 2885
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2460
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 8775
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1712
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2261
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1746
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2476
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5072
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5111
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 10103
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3552
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 4752
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 8707
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2537
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3193
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3327
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5110
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 2788
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2732
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5561
32 ANEMIJE - Talasemije 7941
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 12079
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 10906
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 148381
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 25941
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 30312
38 LEUKEMIJE 3635
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 17155
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 13210
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 21277
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 8576
43 LIMFOMI 2559
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 5780
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 82548
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 4654
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 65727
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2036
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 3831
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 25015
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 12126
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2103
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 18088
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 3723
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3236
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 16453
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 2861
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7153
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 2877
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1612
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 4630
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1486
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2119
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4335
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 39508
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2053
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 10762
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 2680
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5401
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 4464
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 4753
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 39711
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 79313
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2748
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3155
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 2942
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 19974
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 7632
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 3850
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 1820
81 TRANSFUZIJA KRVI 3433
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 5789
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 4690
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 6841
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 1946
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 4767
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2479
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 1947
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2473

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 19736278
Trenutno aktivnih Gostiju: 94 
Home Medicina od A do Ž Hematologija