Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 2876
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3219
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3412
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8171
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2623
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5081
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5726
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2407
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2634
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2720
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2087
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3193
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2769
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9381
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 1919
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2469
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 1937
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2669
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5357
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5490
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 10783
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3782
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5261
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9067
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2721
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3401
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3529
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5575
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 2989
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 2947
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5797
32 ANEMIJE - Talasemije 8224
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 12913
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 12838
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 151503
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 28400
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 31633
38 LEUKEMIJE 3851
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 17716
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 13847
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 22165
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9152
43 LIMFOMI 2785
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 7114
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 85432
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5085
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 69749
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2315
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4273
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 26814
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 13255
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2348
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 19950
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4211
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3459
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 17555
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3081
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7500
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3098
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1786
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5013
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1648
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2301
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4614
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 40695
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2246
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 11398
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 2976
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 5888
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 5234
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5214
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 41217
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 83916
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 2958
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3378
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3104
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 22078
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 7959
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4141
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2012
81 TRANSFUZIJA KRVI 3652
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6131
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 5492
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8026
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2140
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5274
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2715
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2117
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2660

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 21380985
Trenutno aktivnih Gostiju: 69 
Home Medicina od A do Ž Hematologija