Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3087
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3391
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3599
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8483
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2785
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5372
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6002
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2586
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2817
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2912
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2252
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3464
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2965
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9792
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2087
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2651
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2102
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2844
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5608
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5780
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11179
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3974
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5627
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9287
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2882
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3568
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3707
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5876
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3172
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3142
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5982
32 ANEMIJE - Talasemije 8446
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13455
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 14021
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 153106
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 29258
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32327
38 LEUKEMIJE 4033
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18107
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14206
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 22769
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9518
43 LIMFOMI 2945
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 9510
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 86386
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5493
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 71890
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2543
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4746
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 27868
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 14057
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2533
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 20826
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4528
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3653
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 18167
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3229
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7734
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3293
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1949
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5249
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1786
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2457
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4955
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41248
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2402
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 11873
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3206
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6271
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 5843
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5524
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 42453
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 85749
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3134
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3555
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3244
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 23505
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8194
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4356
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2196
81 TRANSFUZIJA KRVI 3874
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6349
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 6026
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8598
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2270
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5679
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2887
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2291
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2820

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 22364844
Trenutno aktivnih Gostiju: 69 
Home Medicina od A do Ž Hematologija