Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3354
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3696
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3833
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8936
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 3063
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5642
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6330
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2877
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 3062
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 3158
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2475
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3827
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3211
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 10330
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2370
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2941
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2389
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 3128
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5926
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 6110
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11646
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4265
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 6026
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9530
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 3184
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3847
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 4008
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6237
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3464
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3388
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6300
32 ANEMIJE - Talasemije 8764
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13838
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 15294
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 155246
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 29981
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32824
38 LEUKEMIJE 4305
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18516
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14572
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 23230
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9879
43 LIMFOMI 3246
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 11573
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 87086
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 6109
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 73362
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2888
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 5140
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 28792
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 15085
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2804
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 21821
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4958
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3950
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 18839
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3991
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 8053
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3578
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2198
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5655
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1984
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2722
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5432
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41781
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2683
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12370
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3520
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6726
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 6634
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5911
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 43939
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 87349
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3352
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3873
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3471
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 25261
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8486
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4631
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2457
81 TRANSFUZIJA KRVI 4161
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6622
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 6694
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 9093
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2455
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 6185
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 3142
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2546
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 3042

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 23475180
Trenutno aktivnih Gostiju: 42 
Home Medicina od A do Ž Hematologija