Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3546
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3873
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3993
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 9218
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 3230
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5822
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 6549
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 3038
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 3238
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 3340
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2641
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 4066
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 3413
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 10858
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2538
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 3117
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2555
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 3290
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 6128
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 6338
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11998
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 4436
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 6228
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9710
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 3353
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 4024
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 4168
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 6439
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3654
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3547
31 ANEMIJE - Splenomegalija 6472
32 ANEMIJE - Talasemije 8958
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 14054
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 15936
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 156048
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 30341
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 33154
38 LEUKEMIJE 4490
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18764
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14785
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 23489
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 10036
43 LIMFOMI 3444
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 12699
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 87668
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 6470
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 74162
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 3150
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 5336
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 29306
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 15691
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2966
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 22320
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 5174
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 4168
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 19237
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 4214
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 8309
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3766
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 2352
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5914
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 2143
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2877
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 5704
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 42144
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2851
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 12655
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3725
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6908
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 7076
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 6150
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 45086
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 88430
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3519
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 4057
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3632
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 26344
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8678
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4802
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2639
81 TRANSFUZIJA KRVI 4329
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6802
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 7137
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 9530
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2613
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 6455
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 3300
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2704
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 3197

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24234711
Trenutno aktivnih Gostiju: 503 
Home Medicina od A do Ž Hematologija