Vaš Doktor

Hematologija

Filter Naslova 

Prikaži # 
# Naslov Klikova
1 ANEMIJE 3041
2 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije 3360
3 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa hladnim antitijelima 3565
4 ANEMIJE - Autoimune rakcije kao uzrok anemije - Hemolitična anemija sa toplim antitijelima 8426
5 ANEMIJE - Bolesti hemoglobina C, S-c i E 2752
6 ANEMIJE - Hronične bolesti kao uzrok anemije 5315
7 ANEMIJE - Manjak folne kiseline 5945
8 ANEMIJE - Manjak vitamina kao uzrok anemije 2549
9 ANEMIJE - Mehaničko oštećenje eritrocita 2775
10 ANEMIJE - Nedostatak vitamina C 2872
11 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita 2217
12 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Manjak G6PD 3418
13 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna eliptocitoza 2920
14 ANEMIJE - Nenormalnosti eritrocita - Nasljedna sferocitoza 9711
15 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina 2061
16 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica 2615
17 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Dijagnoza 2068
18 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Liječenje i prevencija 2810
19 ANEMIJE - Nenormalnosti hemoglobina - Bolest srpastih stanica - Simptomi 5564
20 ANEMIJE - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija 5726
21 ANEMIJE - Perniciozna anemija 11100
22 ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje 3943
23 ANEMIJE - Povećano razaranje eritrocita kao uzrok anemije 5567
24 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje 9250
25 ANEMIJE - Prekomjerno krvarenje - Liječenje 2850
26 ANEMIJE - Sideropenićna anemija 3537
27 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Dijagnoza 3667
28 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Liječenje 5824
29 ANEMIJE - Sideropenićna anemija - Simptomi 3136
30 ANEMIJE - Smanjeno stvaranje eritrocita 3094
31 ANEMIJE - Splenomegalija 5940
32 ANEMIJE - Talasemije 8394
33 BOLESTI I POVREDE SLEZENE 13359
34 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Ruptura slezene 13794
35 BOLESTI I POVREDE SLEZENE - Splenomegalia 152761
36 ISPITIVANJE KOŠTANE SRŽI 29023
37 LABORATORIJSKE PRETRAGE KRVI 32167
38 LEUKEMIJE 3996
39 LEUKEMIJE - Akutna limfocitna leukemija 18022
40 LEUKEMIJE - Akutna mijeloična leukemija 14103
41 LEUKEMIJE - Hronična limfocitna leukemija 22649
42 LEUKEMIJE - Hronična mijeloična leukemija 9454
43 LIMFOMI 2914
44 LIMFOMI - Burkittov limfom 7861
45 LIMFOMI - Morbus Hodgkin 86185
46 LIMFOMI - Mycosis fungoides 5405
47 LIMFOMI - Non Hodgkin limfom 71446
48 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI 2499
49 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Myelofibrosis 4637
50 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Polycithaemia vera 27606
51 MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI - Thrombocytemia 13854
52 POREMEĆAJI KRVARENJA 2505
53 POREMEĆAJI KRVARENJA - Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK, DIC) 20552
54 POREMEĆAJI KRVARENJA - Haemophilia 4475
55 POREMEĆAJI KRVARENJA - Hemolitično-uremični sindrom 3617
56 POREMEĆAJI KRVARENJA - HENOCH-SCHÖNLEINOVA purpura (alergijska purpura) 18024
57 POREMEĆAJI KRVARENJA - Kako tijelo sprječava krvarenje 3208
58 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lako nastajanje modrica 7692
59 POREMEĆAJI KRVARENJA - Lijekovi koji utječu na zgrušavanje 3259
60 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica 1917
61 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica - Von Willebrandova bolest 5215
62 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji cirkulirajućih antikoagulansa 1764
63 POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaji vezivnog tkiva 2429
64 POREMEĆAJI KRVARENJA - Rendu-Osler-Weberova bolest (nasljedna hemoragična teleangiektazija) 4842
65 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija 41125
66 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija - Trmbocitopenija zbog bolesti 2369
67 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombocitopenija -Idiopatska trombocitopenična purpura 11785
68 POREMEĆAJI KRVARENJA - Trombotična trombocitopenična purpura 3165
69 POREMEĆAJI LEUKOCITA 6202
70 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Eosinophilia 5696
71 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Idiopatski hipereozofilni sindrom 5454
72 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Limfopenia 42134
73 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Neutropenia 85341
74 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Poremećaji monocita 3101
75 POREMEĆAJI LEUKOCITA - Sindrom eozinofilije-mialgije 3514
76 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA 3218
77 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Myeloma multiplex 23119
78 POREMEĆAJI PLAZMA STANICA - Waldenströmova makroglobulinemija 8157
79 STANIČNI SASTOJCI KRVI 4307
80 TEĆNI SASTOJCI KRVI 2154
81 TRANSFUZIJA KRVI 3832
82 TRANSFUZIJA KRVI - Krv i krvni sastojci 6309
83 TRANSFUZIJA KRVI - Liječenje bolesti transfuzijom krvi 5915
84 TRANSFUZIJA KRVI - Mjere opreza i reakcije 8489
85 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi 2246
86 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Afereza 5566
87 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija 2860
88 TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi 2252
89 TRANSFUZIJA KRVI - Sakupljanje i klasifikacija 2794

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 22140195
Trenutno aktivnih Gostiju: 69 
Home Medicina od A do Ž Hematologija