TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Autologna transfuzija

Ispis

Najsigurnija transfuzija krvi je ona pri kojoj je davaoc također i primaoc, jer se na taj način otklanja opasnost od nepodudarnosti i bolesti prenosivih krvlju. Katkada, kada bolesnik krvari ili se podvrgava operaciji, krv se može sakupiti i vratiti natrag. Češće ljudi daju krv koja će se ponovno vratiti kasnije u transfuziji, npr. u mjesecu prije podvrgavanja operaciji, osoba može dati nekoliko jedinica krvi da je, ako je potrebno, primi natrag tokom ili nakon operacije.