TRANSFUZIJA KRVI - Posebni postupci pri davanju krvi - Usmjereno ili izabrano davanje krvi

Ispis

Članovi obitelji ili prijatelji mogu dati krv posebno jedan drugome ako su primateljeve i davateljeve krvne grupe i Rh faktori podudarni. Za neke primaoce saznanje tko je dao krv je ugodan osjećaj, premda davanje krvi od člana obitelji ili prijatelja nije uvijek sigurnije od davaoca koji mu nije srodnik. Krv od člana obitelji obrađuje se zračenjem da se spriječi bolest kalema prema domaćinu, koja se, premda je rijetka, pojavljuje češće kada su primaoc i davaoc u rodbinskoj vezi.