ANEMIJE - Perniciozna anemija - Liječenje

Ispis

Liječenje manjka vitamina B12 ili perniciozne anemije sastoji se od nadomještanja vitamina B12. Kako većina ljudi koja ima taj manjak ne može apsorbirati vitamin B12 uzet na usta, moraju ga primati injekcijom. Najprije se injekcije daju dnevno ili sedmično nekoliko sedmica sve dok se nivo vitamina B12 ne vrati na normalu; nakon toga se injekcije daju jednom mjesečno. Ljudi koji imaju taj manjak moraju doživotno uzimati pripravke bogate vitaminom B12.