POREMEĆAJI KRVARENJA - Poremećaj funkcije krvnih pločica

Ispis

Kod nekih poremećaja broj krvnih pločica ostaje normalnim, ali krvne pločice ne funkcioniraju normalno, one ne mogu zaustaviti krvarenje. Uzrok takvog poremećaja funkcije krvnih pločica može biti nasljedan (npr. von WilIebrandova bolest) ili stečen (npr. neki lijekovi).