Vaš Doktor

LIMFOMI - Burkittov limfom

E-mail Ispis PDF

Burkittov limfom je ne-Hodgkinov limfom vrlo visokog stepena malignosti koji proistječe iz B limfocita i širi se u područja izvan limfnog sistema, kao što je koštana srž, krv, CNS (centralni nervni system) i likvor. Premda se Burkittov limfom može razviti u svakoj dobi, najčešći je u djece i mladih odraslih, naročito muškaraca. Može se razviti u ljudi koji imaju AIDS.

 

Za razliku od drugih limfoma, Burkittov limfom ima posebnu geografsku raspodjelu: najčešći je u središnjoj Africi, a rijedak u SAD-u.

 

Uzrokuje ga Epstein-Barrov virus koji u ljudi koji žive u SAD-u izaziva infektivnu mononukleozu. Ljudi koji imaju Burkittov limfom ne mogu širiti bolest na druge. Nije jasno zašto isti virus uzrokuje u središnjoj Africi limfom, a u SAD-u mononukleozu.

 

Simptomi

U limfnim čvorovima i organima trbuha može se nakupljati veliki broj stanica limfoma uzrokujući njihovo povećanje. Limfomske stanice mogu prodirati u tanko crijevo dovodeći do začepljenja ili krvarenja. Vrat i vilica mogu oteći, katkada bolno.

 

Dijagnoza i liječenje

Da bi postavio dijagnozu doktor treba napraviti biopsiju nenormalnog tkiva i zatražiti pretrage kojima će se odrediti kako daleko se bolest proširila (koji je stepen). Rijetko je bolest ograničena na jedno područje tijela. Prognoza je loša ako se limfom u vrijeme dijagnosticiranja proširio u koštanu srž, krv ili CNS (centralni nervni system).

 

Bez liječenja, Burkittov limfom naglo napreduje i brzo dovodi do smrti. Hirurški zahvat može biti potreban kako bi se uklonilo zahvaćene dijelove crijeva, koji inače mogu krvariti, mogu se začepiti ili može doći do proboja (rupture).

 

Kemoterapija je jaka. Lijekovi uključuju kombinacije ciklofosfamida, metotreksata, vinkristina, doksorubicina i citakoristina. Kemoterapijom se može izliječiti oko 80% onih sa lokaliziranom bolešću i 70% onih koji imaju umjereno uznapredovalu bolest. Za bolest koja se jako proširila (diseminirala) uobičajena stopa izlječenja iznosi 50% - 60%, ali se smanjuje na 20% - 40%, ako je limfom prodro u CNS ili koštanu srž.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24615361
Trenutno aktivnih Gostiju: 48 
Home Medicina od A do Ž Hematologija LIMFOMI - Burkittov limfom