ZARAZNE BOLESTI IZAZVANE BACILIMA - Infekcije gram-pozitivnim bacilima

Ispis

U bakterijskom svijetu gram-pozitivne bakterije su u manjini. One su općenito osjetljive na penicilin i obično polako razviju otpornost prema tom antibiotiku. Neke gram-pozitivne bakterije, kao što neke streptokoke, mogu prodrijeti duboko u tkivo, dok druge izazovu štetu proizvodeći iznimno opasne otrovne tvari, npr. toksine koje proizvodi Clostridium botulinum.

 

Tri zarazne bolesti koje uzrokuju gram-pozitivni bacili su erizipelotrikoza, listerioza i antraks.