Vaš Doktor

AKUTNA REUMATSKA GROZNICA (Febris rheumatica acuta)

E-mail Ispis PDF

Akutna reumatska groznica je klinički sindrom, koji se manifestuje akutnim, migratornim poliartritisom sa obolenjem srca, sa ili bez njega, sa erythema marginatum ili bez njega, katkad potkožnim čvorićima i rijetko sa chorea minor - uz povišenu tjelesnu temperaturu i druge laboratorijske znake koji ukazuju na akutni, eksudatvni upalni proces. Bolest se javlja dvije-tri nedelje poslije preležane akutne streptokokne infekcije gornjeg dijela organa za disanje, Karakteriše se prolaznošću svih pojava, osim promjena na srcu, koje dovode do definitivnih oštećenja i sklonost ka recidivima. Stvorene promjene, pre svega na zaliscima, imaju karakter hroničnog obolenja sklonog ka recidivima i stalnim pogoršanjima, dovodeći bolesnika, iz godine u godinu, u sve jače izraženu ograničenu radnu sposobnost.

Patološko-anatomski su u pitanju akutne eksudativne i proliferativne zapaljenjske reakcije vezivnog tkiva zglobova, srca, krvnih sudova i potkožnog tkiva. Promjene, mada rijeđe, javljaju se i u pleuri, plućima, arterijama i bubrezima. Jačina eksudativnog i proliferativnog procesa zavisi od mjesta, organa, na kome se proces odigrava, kao i od razvojne faze obolenja. Eksudativna faza obično traje nekoliko sedmica, dok proliferativna može da traje i više mjeseci.

Vrste akutne reumatske groznice

S obzirom na kliničke manifestacije, razlikujemo slijedeće vrste akutne  reumatske  groznice:

1.         Akutna reumatska groznica bez karditisa, u kojoj su izraženi simptomi i dijagnoza na zglobovima kao i opšti znaci

bolesti.

2.         Akutna reumatska groznica sa karditisom:

S obzirom na lokalizaciju patoloških promjena, imamo:

•     akutni reumatski endokarditis,

•     akutni reumatski miokarditis,

•     akutni reumatski perikarditis,

•     akutni reumatski pankarditis.

S obzirom na veličinu srca:

•           akutni reumatski karditis (endokarditis, ili miokarditis, ili perikarditis, ili pankarditis) bez

znatnog uvećanja srca,

•           akutni reumatski karditis (endokarditis, ili miokarditis, ili perikarditis, ili pankarditis) sa znatnim uvećanjem srca.

S obzirom na pojavu srčane insuficijencije:

•           akutni reumatski karditis (endokarditis, ili miokarditis, ili perikarditis, ili pankarditis) bez

zastojne srčane insuficijencije,

•           akutni reumatski karditis (endokarditis, ili miokarditis, ili perikarditis, ili pankarditis) sa

zastojnom srčanom insuficijencijom.

3.         Akutna reumatska groznica u bolesnika sa već formiranom reumatskom valvularnom

manom (recidiv):

•           bez znatnog uvećanja srca,

•           sa znatnim uvećanjem srca,

•           bez zastojne srčane insuficijencije,

•           sa zastojnom srčanom  insuficijencijom.

Chorea minor (Sydenham):

•           Bez znakova promjena na srcu,

•           Sa znacima promjena na srcu.

Dijagnostički kriterijumi

Danas se simptomi i dijagnoza akutne reumatske groznice postavlja na osnovu Jonesovih (izmijenjenih)  kriterija

Jonesovi (izmenjeni) kriteriji za dijagnozu akutne reumatske groznice

A.  Veći (major) dijagnostički kriterijumi:

•           carditis,

•           spolyarthritis,

•           chorea minor,

•           erythema marginatum,

•           potkožni reumatski noduli.

B.   Manji (minor) dijagnostički  kriterijumi:

klinički:

•           temperatura,

•           artralgija,

•           podaci o ranije preležanoj akutnoj reumatskoj groznici ili znaci reumatskog obolenja srca,

laboratorijski:

•           ubrzana SE

•           pojava C-reaktivnog  proteina,

•           leukocitoza,

EKG: produžen P-R interval

C. Podaci o prethodnoj infekciji beta-hemolitičkim stpetokokama (povećan ASTO titar ili titar streptokoknih antitijela]; pozitivna kultura brisa ždrijela (izolovan beta-hemolitički streptokok, i to grupa A; podatak  o preležanom šarlahu).

Ako postoje dva veća, ili jedan veći i dva manja dijagnostička kriterijuma, može se pretpostaviti sa velikom vjerovatnoćom da je u pitanju bolesnik sa akutnom reumatskom groznicom, ako uz to postoji i podatak o prethodnoj streptokoknoj infekciji.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24627676
Trenutno aktivnih Gostiju: 37 
Home Medicina od A do Ž Kardiovaskularne bolesti AKUTNA REUMATSKA GROZNICA (Febris rheumatica acuta)