Vaš Doktor

AKUTNI REUMATSKI PERIKARDITIS

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Simptomi i dijagnoza • Prognoza

Uvod

Promjene na perikardu javljaju se u toku akutne reumatske groznice, mada rijeđe nego promjene na endokardu i miokardu. Obično se javljaju u teškim slučajevima reumatskog karditisa, kao sastavni dio   pankarditisa.

Reumatske promjene lokalizovane samo na perikardu imaju benigni tok i izliječenje nastaje bez posljedica.

Simptomi i dijagnoza

Na perikarditis treba uvijek misliti kada se djeca sa akutnom reumatskom groznicom žale na bol u grudima, a pri tome postoji i povišena temperatura. Pri fizičkom pregledu može se otkriti perikardijalno trenje. Trenje može da se javi u početku ili u toku napada akutne reumatske groznice. Ono je površno i najbolje se čuje na bazi i duž lijeve ivice stranuma, nekad iznad cijelog prekordijuma, i to i za vrijeme sistole i za vrijeme dijastole. Trenje je uvijek znak aktivnosti procesa.

Sem perikardijalnog trenja, promjene na perikardu mogu da dovedu i do pojave izljeva u perikardnoj kesi. U tom slučaju, perkutorno srčana tmulost je uvećana, a srčani tonovi veoma oslabljeni, nečujni. Na rtg-u, kao prvi znak, može postojati izravnat srednji luk na lijevoj ivici srčane sjenke, izdužena ivica lijeve komore, kao i uvećanje srčane siluete. EKG: postoji izdignut segment ST u sva tri standardna  odvoda.

Kako se perikarditis u akutnoj reumatskoj groznici rijetko javlja kao izolovana pojava, to, ako se jave samo znaci perikarditisa na srcu, treba u diferencijalnoj dijagnozi uzeti u obzir i reumatoidni perikarditis, ili virusni perikarditis.

U reumatoidnom perikarditisu postoje sem promjena na perikardu i znaci hroničnog zapaljenja zglobova.

U benignom virusnom perikarditisu klinička slika je lakša nego u reumatskom perikarditisu. U odraslih, virusni perikarditis je obično udružen s virusnim miokarditisom, pa se u tih osoba javljaju i znaci oštećenja miokarda.

Prognoza

Prognoza akutnog reumatskog perikarditisa je dobra, ukoliko je u pitanju lokalizovani proces samo na perikardu. Izliječenje nastaje bez posljedica.

Prognoza je loša u slučaju kada je akutni reumatski perikarditis sastavni dio pankarditisa.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24613835
Trenutno aktivnih Gostiju: 31 
Home Medicina od A do Ž Kardiovaskularne bolesti AKUTNI REUMATSKI PERIKARDITIS