Vaš Doktor

AKUTNA REUMATSKA GROZNICA (kod bolesnika sa već formiranom reumatskom, valvularnom manom)

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Simptomi i dijagnoza • Prognoza

 

Uvod

Jedna od karakteristika akutne reumatske groznice su recidivi. Oko 50-75% bolesnika sa akutnom reumatskom groznicom imaju kasnije recidiv. Recidivi su češći u toku prvih 5 godina poslije akutnog napada reumatske groznice, nego kasnije. U bolesnike sa već formiranom valvularnom manom, recidiv akutne reumatske groznice manifestuje se simptomima i znacima koji prate akutu reumatsku groznicu i hroničnu valvularnu bolest srca.

Simptomi i dijagnoza

(Vidjeti u poglavlju o akutnoj reumatskom groznici i hroničnim valvularnim bolestima srca).

Simptomi i dijagnoza akutne reumatske groznice (recidiva) u bolesnika sa hroničnim valvularnim obolenjem srca nije laka. Za postavljanje dijagnoze recidiva primenjuju se isti kriterijumi koji su iznijeti ranije (modifikovani Jonesovi kriterijumi).

Obično u recidivu dolazi do promjene u karakteru šumova uslijed akutnog obolenja miokarda ili uslijed pojave novih šumova, i veoma često javlja se srčana insuficijencija. Podatak o preležanoj akutnoj infekciji gornjih dijelova organa za disanje, povećanom ASTO titru, ubrzanoj SE i pojavi C-reaktivnog proteina u plazmi govore u prilog ponovne aktivnosti (recidiva).

Teškoće u postavljanju pravilne dijagnoze nastaju ako su u pitanju djeca. Pojava zastojne srčane insuficijencije u djece sa hroničnim valvularnim obolenjem srca može da se javi i u toku interkurentne infekcije donjih dijelova disajnih organa.

Često virusne infekcije dovode do povišene tijelesne temperature, bolova u mišićima i zglobovima, pa se one mogu shvatiti kao recidiv akutne reumatske groznice. U takvim slučajevima ubrzana SE i C-reaktivni protein brzo se vraćaju na normalne vrijednosti.

Pojava specifičnih antitijela protiv srca, dokazana različitim metodama u posebnim laboratorijama, može koristiti u diferencijalnoj dijagnostici.

Prognoza

Recidivi akutne reumatske groznice su manje česti i manje zahvataju srce ako bolesnik prilikom prvog napada nije imao znake karditisa. Bolesnici koji su prilikom prvog napada akutne reumatske groznice imali i karditis znatno češće dobijaju recidiv i skloni su da prilikom recidiva razviju nova oštećenja u srcu. Otuda, dugoročna prognoza u takvih bolesnika zavisi pre svega od prirođenog stepena oštećenja srca. Prognoza je utoliko gora ukoliko su bolesnici imali teža oštećenja srca izražena znatnim uvećanjem srca i zastojnom srčanom insuficijencijom. Veliki broj takvih bolesnika umire u toku deset godina poslije prvog akutnog napada reumatske groznice.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24627602
Trenutno aktivnih Gostiju: 48 
Home Medicina od A do Ž Kardiovaskularne bolesti AKUTNA REUMATSKA GROZNICA (kod bolesnika sa već formiranom reumatskom, valvularnom manom)